TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Kaz Dağları Yöresi'nde Madencilik
Siyanür Liçi ile Altın Madenciliği
Soru ve Yanıtlarla Antepfıstığı Yetiştiriciliği
Türkiye'deki Etki Değerlendirme Süreçleri ve Sağlık
Savunuculuk Rehberi
Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi
TEMA Vakfı 2019 Ekosiyaset Belgesi
Organomineral Gübre Çalıştayı
TEMA Vakfı 2018 Ekosiyaset Belgesi
Termik Santrallerin Hava Kirliliği Modellemesi | TR
İklim Hareketin Geçmenin Yan Faydaları | TR
İklim Hareketin Geçmenin Yan Faydaları | ENG
Avrupa Birliği’ne Uyum ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
TEMA Vakfı Su Tehditleri Haritası Değerlendirme Raporu
Eko Siyaset Bildirgesi
İklim ve Enerji Bilgi Kitapçığı
İklim Değişikliğinin Yerel Etkileri Raporu
TEMA Vakfı Ulusal Vermikültür Çalıştayı Bildiri Kitabı
Antepfıstığı Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması Projesi Final Raporu
Antepfıstığı Üretiminden Tüketimine Kadar Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli Bildiri Kitabı
İklim Değişikliği | Turizme İlişkin Sonuçlar
İklim Değişikliği | Tarıma İlişkin Sonuçlar
İklim Değişikliği | Şehirlere İlişkin Sonuçlar
İklim Değişikliği | İstihdama İlişkin Sonuçlar
İklim Değişikliği | Yatırımcılar ve Finans Kurumlarına İlişkin Sonuçlar
TEMA Vakfı | Su Kanunu Tasarısı
TEMA Vakfı | BORUSAN Kırsal Kalkınma Projesi
HES Etkileri - Uzman Raporu
TEMA Vakfı | Konya Kapalı Havzası Termik Santral Etkileri Uzman Raporu
İstanbul'un Geleceğini Etkileyecek Üç Proje | 3. Köprü | 3.Havalimanı | Kanal İstanbul TEMA Vakfı Uzman Görüşleri Kitabı
TEMA Vakfı’ndan Yerel Yönetimlere Çağrı | Ekolojik Okuryazar Belediye Başkanları Aranıyor
Biyolojik Çeşitlilik
Dünyanın Durumu 2009: Isınmakta Olan Bir Dünyaya Bakış
Dünyanın Durumu 2010: Kültürleri Dönüştürmek Tüketicilikten Sürdürülebilirliğe
Dünyanın Durumu 2011: Gezegeni Besleyen İnovasyonlar
Dünyanın Durumu 2012 - Sürdürülebilir Refaha Doğru
Dünyanın Durumu 2013: Sürdürülebilirlik Hala Mümkün Mü?
Dünyanın Durumu 2014: Sürdürülebilirlik İçin Yönetişim
Dünyanın Durumu 2015: Sürdürülebilirliğin Önündeki Gizli Tehditlerle Yüzleşmek
Toprak
Düünya
Toprağın 7000 Yıllık Öyküsü
Alıç Ağacı ile Sohbetler
Ağaçların Nasıl Konuştuğunu Duyuyor musun?
Ağaçların Gizli Yaşamı
Suları Nasıl Tükettik
Suları Nasıl Tükettik
Suları Nasıl Tükettik