TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
30 Yılda TEMA Vakfı
TEMA Vakfı Yerel Yönetimler İçin Ekosiyaset Belgesi - 2024
TEMA Vakfı İklim Politika Notu - 2024
TEMA Vakfı Ekosistem Tabanlı Yaklaşımlarla Mekânsal Planlama Politika Notu - 2024
Şebinkarahisar Çevre Felaketi Ağır Metal Kirliliği Raporu
Şebinkarahisar Maden Atık Barajı Çevre ve İnsan Sağlığı Risk Analizi Değerlendirme Raporu
Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi
TEMA Vakfı 2023 Ekosiyaset Belgesi
İklim Sözlüğü
Tarım Politikalarında İklimin Yaygınlaştırılması İçin Sivil Toplum Ağı Projesi - Politika Öneri Belgesi
Tarımda İklim Değişikliği ile Mücadelede Arazi Kullanımı Politika Notu
Madenciliğe Kapalı Alanlar Politika Notu
Afyon ve Çevresinde Madencilik
Artvin ve Çevresinde Madencilik
Bayburt ve Çevresinde Madencilik
Erzincan-Tunceli ve Çevresinde Madencilik
Erzurum ve Çevresinde Madencilik
Eskişehir ve Çevresinde Madencilik
Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da Madencilik
Kahramanmaraş ve Çevresinde Madencilik
Karaman ve Çevresinde Madencilik
Kütahya ve Çevresinde Madencilik
Muğla ve Çevresinde Madencilik
Ordu ve Çevresinde Madencilik
Siirt, Şırnak, Batman ve Çevresinde Madencilik
Sivas ve Çevresinde Madencilik
Tekirdağ-Kırklareli ve Çevresinde Madencilik
Tokat ve Çevresinde Madencilik
Uşak ve Çevresinde Madencilik
Zonguldak-Bartın ve Çevresinde Madencilik
Kaz Dağları Yöresi'nde Madencilik
Glasgow İklim Paktı
İklim Eylem Planı Süreçlerine Katılım Kılavuzu
Madencilik Faaliyetlerine Yönelik Yerel Savunuculuk Rehberi
Döngüsel Ekonomi Kitapçığı
Türkiye'nin Bütün Ağaçları ve Çalıları
Arazi Özel Raporu Karar Vericiler Özeti
Arazi Özel Raporu Teknik Özet
Siyanür Liçi ile Altın Madenciliği
Soru ve Yanıtlarla Antepfıstığı Yetiştiriciliği
Türkiye'deki Etki Değerlendirme Süreçleri ve Sağlık
Savunuculuk Rehberi
Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi
TEMA Vakfı 2019 Ekosiyaset Belgesi
Organomineral Gübre Çalıştayı
TEMA Vakfı 2018 Ekosiyaset Belgesi
Termik Santrallerin Hava Kirliliği Modellemesi | TR
İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları | TR
İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları | ENG
Avrupa Birliği’ne Uyum ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
TEMA Vakfı Su Tehditleri Haritası Değerlendirme Raporu
Eko Siyaset Bildirgesi
İklim ve Enerji Bilgi Kitapçığı
İklim Değişikliğinin Yerel Etkileri Raporu
TEMA Vakfı Ulusal Vermikültür Çalıştayı Bildiri Kitabı
Antepfıstığı Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması Projesi Final Raporu
Antepfıstığı Üretiminden Tüketimine Kadar Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli Bildiri Kitabı
İklim Değişikliği | Turizme İlişkin Sonuçlar
İklim Değişikliği | Tarıma İlişkin Sonuçlar
İklim Değişikliği | Şehirlere İlişkin Sonuçlar
İklim Değişikliği | İstihdama İlişkin Sonuçlar
İklim Değişikliği | Yatırımcılar ve Finans Kurumlarına İlişkin Sonuçlar
TEMA Vakfı | Su Kanunu Tasarısı
TEMA Vakfı | BORUSAN Kırsal Kalkınma Projesi
HES Etkileri - Uzman Raporu
TEMA Vakfı | Konya Kapalı Havzası Termik Santral Etkileri Uzman Raporu
İstanbul'un Geleceğini Etkileyecek Üç Proje | 3. Köprü | 3.Havalimanı | Kanal İstanbul TEMA Vakfı Uzman Görüşleri Kitabı
TEMA Vakfı’ndan Yerel Yönetimlere Çağrı | Ekolojik Okuryazar Belediye Başkanları Aranıyor
Biyolojik Çeşitlilik
Dünyanın Durumu 2009: Isınmakta Olan Bir Dünyaya Bakış
Dünyanın Durumu 2010: Kültürleri Dönüştürmek Tüketicilikten Sürdürülebilirliğe
Dünyanın Durumu 2011: Gezegeni Besleyen İnovasyonlar
Dünyanın Durumu 2012 - Sürdürülebilir Refaha Doğru
Dünyanın Durumu 2013: Sürdürülebilirlik Hala Mümkün Mü?
Dünyanın Durumu 2014: Sürdürülebilirlik İçin Yönetişim
Dünyanın Durumu 2015: Sürdürülebilirliğin Önündeki Gizli Tehditlerle Yüzleşmek
Toprak
Düünya
Toprağın 7000 Yıllık Öyküsü
Alıç Ağacı ile Sohbetler
Ağaçların Nasıl Konuştuğunu Duyuyor musun?
Ağaçların Gizli Yaşamı
Suları Nasıl Tükettik
Biyoçeşitlilik Önemi ve Korunması
Çevre Sorunları Biyolojik Çeşitlilik ve Orman Gen Kaynaklarımız
Dünyanın Durumu 97
Erozyonla Mücadele | TEMA Vakfı Eğitim Semineri Notları
Biyoçeşitlilik Önemi ve Korunması
Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü
Çevre Sorunları Biyolojik Çeşitlilik ve Orman Gen Kaynaklarımız
Dünyanın Durumu 93
Dünyanın Durumu 95
Dünyanın Durumu 97
Dünyanın Durumu 99
Dünyanın Durumu 2008
Erozyonla Mücadele | TEMA Vakfı Eğitim Semineri Notları
O Bizim Son Umudumuz
Orman ve Biz
Toprak Kirliliği Erozyon ve Çevreye Verdiği Zararlar
Türkiye Tarım Arazilerinde Erozyon Sorunu ve Alınması Gerekli Önlemler
Türkiye'de Rüzgar Erozyonu ve Çölleşme Sorunu
Konya Kapalı Havzası (Konya-Karaman Bölgesi) Termik Santral Projesi’nin Tarımsal Ekonomiye Etkisi
Küresel Finansın Kömürden Çıkışı