TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Hakkında Kısa Bilgi

A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi, kamuoyuna biyolojik çeşitlilik kavramını tanıtmak, önemini anlatmak ve Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgilendirmek amacıyla 2020 yılında çalışmalarına başlanan bir projedir. Proje ile Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kapsam/Hedefler

Projede, öncelikle kamuoyunun biyolojik çeşitlilik konusunda bilinçlendirilmesi, önemi hakkında farkındalık kazandırılması ve herkesin biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda duyarlı hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte bir kıta olmamasına rağmen bir kıtada bulunacak sayıda tür çeşitliliğine sahip olan Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin tanınması, önemi konusunda farkındalığın artması ve korunmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Proje sayesinde, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin korunması için vatandaşların, öğrencilerin, kurumların, yerel ve merkezi yönetimlerin, ne gibi adımlar atması gerektiği konusunda genel bir çerçeve önerisi hazırlanacaktır.

Faaliyetler

Proje faaliyetleri, algı araştırması, iletişim-farkındalık çalışmaları ve eğitim-saha etkinlikleri başlıkları altında yürütülecektir. Bu kapsamda, biyolojik çeşitlilikle ilgili temel kavramların yer aldığı, Türkiye’deki endemik türlerin tanıtıldığı, nesli tehlike altında olan türlerle ilgili bilgilerin yer aldığı ve biyolojik çeşitlilik konusunda başvuru kaynağı niteliği taşıyacak bir web sitesi hazırlanacaktır. Bilim insanlarının katılımıyla tüm kamuoyuna ve Sivil Toplum Kuruluşlarına açık seminerler ve webinarlar organize edilecektir. Tanıtım ve farkındalık filmleri hazırlanacak,  sosyal medyada ve diğer tüm iletişim kanallarında yoğun farkındalık iletişimleri sürdürülecektir.

TEMA Vakfı’nın 81 ilde faaliyet gösteren temsilci gönüllüleri aracılığıyla biyolojik çeşitlilik kavramının tanıtımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Biyolojik çeşitlilik konusunda çocuklara yönelik bir eğitici sunum ve film hazırlanacak, çocuklarda farkındalık oluşturulacaktır. Genç ve yetişkinlere yönelik biyolojik çeşitlilik farkındalık sunumları düzenlenecektir.

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

Projenin algı araştırması kapsamında 17 Ağustos 2020 – 7 Mart 2021 tarihleri arasında; 25-90 yaş arası toplamda 31 kişi ile  “biyolojik çeşitlilik” kavramı üzerine derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Farkındalık çalışmaları kapsamında ise #FarkındaMıyız? sorusunu sorduğumuz tanıtım filmleri hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.

2022 yılından itibaren biyolojik çeşitlilik kavramının tanıtımını yaygınlaştırmak amacıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine ve yetişkinlere yönelik temsilci sunumları gerçekleştirilmektedir. Sunumlar aracılığıyla yaklaşık 37.000 çocuk ve gence ulaşılmıştır. Genç ve yetişkinlere yönelik hazırlanan farkındalık sunumları ile 2.500’den fazla kişiye ulaşılmıştır.

Proje Filmlerimiz

,