TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Millî Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı iş birliğinde uygulanan İklim Değişikliği Eğitim Projesi ile çocukların ve yetişkinlerin iklim ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalık kazanması amaçlanmaktadır.

Kapsam/Hedefler

İklim Değişikliği Eğitim Projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklara yönelik eğitim etkinlikleri ile genç ve yetişkinler için tasarlanan farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Etkinlikler ile çocuk, genç ve yetişkinlerde iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlamak hedeflenmektedir.

Faaliyetler

Eğitim Etkinlikleri

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklar için hazırlanan proje, yaş gruplarının özelliklerine göre çocukların mevsimler, iklim, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, iklimin insan faaliyetleri sonucunda nasıl etkilendiği ve günlük hayatta uygulanabilecek çözüm önerileri gibi konularda farkındalık geliştirmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Sınıf içi eğitimler, afiş, sunum, çalışma kâğıtları, film, e-dergi gibi eğitici materyallerle desteklenmektedir.

,

Farkındalık Etkinlikleri

Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında genç ve yetişkinlere yönelik iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde iklim söyleşileri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar ile genç ve yetişkinlerin iklim değişikliğiyle ilgili bilgi edinmeleri, sürdürülebilir yaşam bilinci kazanmaları, iklim değişikliği konusundaki neden-sonuç ilişkisini kavramaları ve iklimi korumak için neler yapabilecekleri konusunda düşünmeleri amaçlanmaktadır.

İklim Değişikliği Posteri | Ortaokul

,

İklim Değişikliği Dergi ve Posteri | Lise

,
,
,