TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Hakkında Kısa Bilgi

İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile TEMA Vakfı tarafından tasarlanan bir doğa eğitimi projesidir. Projenin amacı; çocukların ve gençlerin hava durumu, mevsimler, iklim, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, iklimin insan faaliyetleri sonucunda nasıl etkilendiği ve sürdürülebilir yaşam becerileri hakkında farkındalık geliştirmelerine destek olmaktır. Tüm kademelerde çocukların ve gençlerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak tasarlanan eğitim içerikleri ve materyalleri, İklim TEMA Eğitim Portalında (www.iklimtema.org) öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur.

Kapsam/Hedefler

Proje, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile sınıflarda uygulanan sınıf içi eğitim etkinliklerini ve 81 ildeki tüm eğitim kademelerindeki öğretmenlerin içeriklere ulaşabilmesi amacı ile tasarlanan İklim TEMA Eğitim Portalını kapsamaktadır.

Faaliyetler

Eğitim Etkinlikleri

Okullarda yüz yüze uygulanan etkinlikler kapsamında ilkokul 3. ve 4. sınıfa giden çocuklar için tasarlanan eğitim içerikleri;  çocukların mevsimler, iklim, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, insan faaliyetlerinin doğaya etkisi ve günlük hayatta uygulanabilecek çözüm önerileri gibi konularda farkındalık geliştirmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri; interaktif bir sunum,  eğitici filmler ve “İklimi Koru” isimli bir kart oyunuyla desteklenmektedir.

İklim TEMA Eğitim Portalı

İklim değişikliği eğitimi konusunda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan İklim TEMA Eğitim Portalı (www.iklimtema.org); çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak geliştirilen iklim değişikliği konulu eğitim içeriklerine öğretmenlerin kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 2023 yılında açıldı.  Portal, 81 ildeki öğretmenlere etkinlik önerileri, eğitici filmler, sunumlar, posterler, e-kitaplar ve uzman yazılarının da aralarında bulunduğu zengin eğitim içerikleri ve materyaller sunmaktadır. Portala Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri üye olabilir.

Farkındalık Etkinlikleri

Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında gençlere ve yetişkinlere yönelik iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve sonrasında iklim söyleşileri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ile gençlerin ve yetişkinlerin iklim değişikliğiyle ilgili bilgi edinmeleri, sürdürülebilir yaşam bilinci kazanmaları, iklim değişikliği konusundaki neden-sonuç ilişkisini kavramaları ve iklimi korumak için neler yapabilecekleri konusunda düşünmeleri amaçlanmıştır.

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

Proje kapsamında 2022 yılından bu yana gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri ile ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde olmak üzere 68 ilde yaklaşık 16.800 çocuğa ve gence ulaşılmıştır.

Farkındalık etkinlikleri kapsamında 2022 yılında iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde iklim söyleşileri ile 28 ilde yaklaşık 1.300 genç ve yetişkine ulaşılmıştır.

Türkiye’de iklim değişikliği hakkındaki en kapsamlı portal olma özelliğini taşıyan iklimtema.org (İklim TEMA Eğitim Portalı) 2 Mayıs 2023 tarihinde kamuoyunun erişimine açılmış ve bu portal aracılığıyla 2023 yılında yaklaşık 50.250 çocuğa ulaşılmıştır.

Başvurmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi Başvuru Formu

İklim TEMA Eğitim Portalı Tanıtım Filmi

İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi Filmlerimiz

Bugün Hava Nasıl? Çocuk Kitabı | Okul Öncesi

,