TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Hakkında Kısa Bilgi

İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile TEMA Vakfı tarafından tasarlanan bir doğa eğitimi projesidir. Projenin amacı; çocukların ve gençlerin hava durumu, mevsimler, iklim, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, iklimin insan faaliyetleri sonucunda nasıl etkilendiği ve sürdürülebilir yaşam becerileri hakkında farkındalık geliştirmelerine destek olmaktır. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokula giden çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak tasarlanan eğitim içerikleri ve materyalleri, İklim TEMA Eğitim Portalında (www.iklimtema.org) da öğretmenlerle buluşturulmaktadır.

Kapsam/Hedefler

Proje, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile sınıflarda uygulanan sınıf içi eğitim etkinliklerini ve 81 ildeki tüm eğitim kademelerindeki öğretmenlerin içeriklere ulaşabilmesi amacı ile tasarlanan İklim TEMA Eğitim Portalı’nı kapsamaktadır.

Faaliyetler

Eğitim Etkinlikleri

Okullarda yüz yüze uygulanan etkinlikler kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi için hazırlanan eğitim etkinlikleri, çocukların ve gençlerin mevsimler, iklim, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, insan faaliyetlerinin doğaya etkisi ve günlük hayatta uygulanabilecek çözüm önerileri gibi konularda farkındalık geliştirmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Sınıf içi eğitimler, interaktif bir sunum ve eğitici bir film ile desteklenmektedir.

iklimtema.org Web Sitesi

İklim değişikliği eğitimi konusunda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan İklim TEMA Eğitim Portalı (www.iklimtema.org); İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak geliştirilen eğitim materyalleri ve etkinlik uygulamalarının öğretmenlere ulaşabilmesi amacıyla Mayıs 2023’te öğretmenlerin kullanımına açılmıştır. Portal, 81 ildeki öğretmenlere etkinlik önerileri, eğitici filmler, sunumlar, posterler, e-kitaplar ve uzman yazılarının da aralarında bulunduğu zengin eğitim içerikleri ve materyaller sunmaktadır. Portala Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri üye olabilir.

Farkındalık Etkinlikleri

Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında gençlere ve yetişkinlere yönelik iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve sonrasında iklim söyleşileri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ile gençlerin ve yetişkinlerin iklim değişikliğiyle ilgili bilgi edinmeleri, sürdürülebilir yaşam bilinci kazanmaları, iklim değişikliği konusundaki neden-sonuç ilişkisini kavramaları ve iklimi korumak için neler yapabilecekleri konusunda düşünmeleri amaçlanmıştır.

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

Proje kapsamında 2022 yılında gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri ile ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde, 50 ilde yaklaşık 6.700 çocuğa ulaşılmıştır. 2023 yılının ilk yarısında ise ortaokul seviyesinde 27 ilde yaklaşık 2.700 çocuğa ulaşılmıştır.

Farkındalık etkinlikleri kapsamında 2022 yılında iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde iklim söyleşileri ile 28 ilde yaklaşık 1.300 genç ve yetişkine ulaşılmıştır.

Başvurmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi Başvuru Formu

İklim TEMA Eğitim Portalı Tanıtım Filmi

İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi Filmlerimiz

Bugün Hava Nasıl? Çocuk Kitabı | Okul Öncesi

,