TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Kırsal Kalkınmaya Bakışımız

Doğada yaşam, toprak ve toprağın sunduğu hizmetlere bağlıdır ve topraklarımız her geçen gün erozyon, çölleşme, kentleşme, kirlilik gibi sebeplerle yok olma ya da verimliliğini kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Bugün sahip olduğumuz gıdanın %95’i topraklardan sağlanmaktadır. Tarım ve tarıma bağlı faaliyetlerin devamlılığı ancak toprak ve toprağa bağlı ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve korunması ile mümkündür. Tarım toprakları ağırlıklı olarak kırsal alanların kullanımı altında bulunduğundan sürdürülebilir bir toprak yönetimi ancak sürdürülebilir arazi yönetimi ve kırsal kalkınma modelleri ile sağlanabilir. Vakfımızca yürütülen kırsal kalkınma projeleri de bu kapsamda modeller ortaya koyan örnek çalışmalardır.

,