TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (“TEMA Vakfı”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğinizi önemsiyoruz. İşbu Öğretmen Aydınlatma Metni ile TEMA Vakfı olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, sizleri TEMA Vakfı Doğa Eğitim Programları ve Projeleri kapsamında TEMA Vakfı tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, doğa eğitim programlarının ve projelerinin yürütülmesi kapsamında, TEMA Vakfı tarafından KVKK Madde 5/2 uyarınca TEMA Vakfı’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ile meşru menfaatlerimiz gereği ve gerekli durumlarda web sitemizde yer alan başvuru formu aracılığıyla otomatik yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, TEMA Vakfı tarafından doğa eğitim programlarının ve projelerinin yürütülmesi kapsamında; (i) öğretmen başvuru süreçlerinin yürütülmesi, (ii) eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi, (iii) öğretmenlere eğitim dokümanlarının verilmesi, (iv) öğretmenlere eğitim dokümanlarının verilmesi ile eğitim süreçlerinin yürütülmesi için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (v) sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, (vi) organizasyon ve etkinlik yönetimi tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ile (vii) TEMA Vakfı’nın, çalışanlarının, sizlerin ve üçüncü kişilerin haklarının korunması ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından TEMA Vakfı’na yöneltilen taleplerin karşılanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK’nın 8. ve 9. maddesi kapsamında belirtilen veri aktarım şartları çerçevesinde; (i) söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi için birlikte çalıştığımız iş ortakları, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılara, (ii) mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (iii) server, depolama, arşiv, barındırma gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler ile (iv) gerekli olduğu hallerde TEMA Vakfı’nın çalışanlarının, sizlerin ve üçüncü kişilerin haklarının korunması ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından TEMA Vakfı’na yöneltilen taleplerin karşılanması amacıyla yetkili kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklara yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayabilir ve verilerinizin derhal silinmesi için her zaman ıslak imzalı bir dilekçeyi TEMA Vakfı Genel Merkez adresimize veya e-posta yoluyla tema@tema.org.tr adresine iletebilirsiniz. Verileriniz en az 10 yıl süreyle tutulacak olup, bu sürenin sonunda sizden silinme talebi gelmesi halinde silinecektir.