TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Arılar Varsa Yarınlar Var

Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 2019 yılında başlayan projemiz, arıların ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın sürdürülebilirliğine katkıları konusunda önce çocuklardan başlayarak kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Üç yıl süre ile devam edecek projemizde ilkokul seviyesindeki çocuklara sınıf içi eğitim etkinlikleri ile, yetişkinlere ise farkındalık stantları, “Arıların İzinde” bisiklet turları ve www.arilarvarsa.org bilgilendirici web sitesiyle ulaşıyoruz. Proje sonunda 50 ilde, 46 bin 500’ü çocuk olmak üzere toplamda 70 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Yerküreye Saygı: İklimi Koru

Sompo Sigorta iş birliği ile 2019 yılında başlayan projemiz çocuklar ve yetişkinleri iklim değişikliği ve bu değişikliğe karşı alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklara sınıf içi eğitim etkinlikleri ile ulaşıyoruz. Çocukların iklim ve iklim bilimi hakkında bilgi edinmelerini, insan etkisi ile oluşan hava sıcaklığındaki artışın canlılarda ve doğada neden olduğu değişim ile iklim değişikliğine karşı günlük hayatta alınabilecek önlemler konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak istiyoruz. Yetişkinlere ise belgesel gösterimleri ve iklim söyleşileri ile ulaşacağımız 3 yıllık proje sonunda 40 ilde yaklaşık 31 bin kişide iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlamayı hedefliyoruz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Evimiz Dünya

IKEA ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 2018 yılında başlayan projemiz ilkokul seviyesindeki çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmelerini ve evde yapabilecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmalarını amaçlıyor. Projemiz, ilkokul öğrencilerine yönelik sınıf içi eğitimi ve bahçe uygulamalarını, IKEA mağazalarında çocuk etkinlikleri ve uygulamalarını, daha fazla çocuğa ulaşabilmek için de eğlenceli bir dijital oyunu kapsıyor. 20 ilde uygulanan projede sınıf içi eğitimler ve mağaza etkinlikleri ile iki yılda 10 binden fazla çocuğa, dijital oyun ile de yaklaşık 100 bin kişiye ulaştık.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Fıstığımız Bol Olsun

Nestlé Damak iş birliği ile 2011 yılında başlayan projemiz 2023 yılına kadar devam edecek. Barak Ovası’nda Antepfıstığı bahçelerinin sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve bölgesel verimliliğin artırılması amacıyla başlayan projemiz kapsamında 8 yılda elde edilen deneyimi 2019-2023 yıllarını kapsayacak 5 yıllık süreçte yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Üreticilere verilen iyi tarım uygulamaları eğitimlerinden bahçe uygulamalarına, gerçekleştirilen verim analizlerinden aşıcı ve budamacı eğitimlerine kadar birçok farklı faaliyeti içeren proje kapsamında ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile proje bölgesindeki okullarda ilkokul seviyesindeki çocuklara eğitim veriyoruz. Bu eğitim ile fıstık tarımını sürdürülebilir kılmak için çocuklarda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Sıfır Atık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2018 yılında pilot uygulama olarak başlayan ve 2019’dan itibaren Tetra Pak Türkiye’nin destekleriyle uygulanan projemizde, 5D modeliyle çocuklara sıfır atık kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve atıkları farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında çocuklarda farkındalık sağlanması hedefleniyor. Sıfır Atık eğitimi okullarda TEMA Vakfı gönüllülerinin desteğiyle, öğretmenler tarafından uygulanıyor. Proje için özel olarak tasarlanan kutu oyunu ile okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocukların sıfır atık kavramını eğlenerek pekiştirmeleri sağlanıyor. Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında yeni geliştirilen ve www.sifiratiktema.org adresinden erişilen “Sıfır Atık Eğitim Portalı” ise tüm eğitim kademeleri için 81 ildeki öğretmenlere sunum, poster, çalışma kâğıtları, proje önerileri ve oyun tabanlı dijital etkinliklerin de aralarında bulunduğu zengin eğitim içerikleri ve materyaller sunuyor.

Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları

Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları Millî Eğitim Bakanlığı, TEMA Vakfı ve İş Bankası iş birliğiyle uygulanmaktadır.  Doğa Eğitim Programları, çocukların doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini sağlamak ve ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacı ile çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılında Minik TEMA Doğa Eğitim Programı kapsamında, 81 ilde 65.000 çocuğa, Yavru TEMA Doğa Eğitim Programı kapsamında da yine 81 ilde 100.000 çocuğa ulaşılması hedeflenmiştir. Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları kapsamında Minik TEMA Doğa Eğitim Programı için 40 etkinlik, Yavru TEMA Doğa Eğitimi Programı için 61 etkinlik bulunmaktadır. Eğitim içeriğini desteklemek üzere tasarlanan öğretmen rehberi, üç farklı poster ve gözlem kutusu ve ilkokul seviyesi için doğa gözlem çarkı ile birlikte her iki düzeydeki çocuklar için “Orman” ve “Toprak” temalı iki animasyon çocuk filmi ve yine üç çocuk şarkısı da bulunmaktadır.

Minik TEMA Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Yavru TEMA Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Her Dem Toprak İçin

‘Her Dem Toprak İçin’ Projesi, sürdürülebilir çay tarımının temelini oluşturan toprak sağlığının korunması amacıyla vakfımız ve Doğuş Çay iş birliği ile 2016 yılında Rize’de yürütülmeye başlandı. Türkiye’de çayın sürdürülebilir üretiminin önündeki en büyük engel olan kimyasal gübrelerden kaynaklı toprak bozulumu ve toprağın aşırı asitleşmesi konusuna çözüm getirmek amacıyla üretici ve bölge paydaşları nezdinde kimyasal gübrenin toprağa verdiği tahribat konusunda farkındalık programı yürütülüyor. Bölgedeki kamu kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları Rize’deki çay üreticisine ve sosyal çevrelerini oluşturan öğretmen, din adamı, muhtar, kadın, öğrenci gibi toplumun farklı kesimlerinden kişilere eğitim veriliyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Maximum TEMA Kart

Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında yürütülen en başarılı iş birliği örneklerinden biri olan Maximum TEMA Kart çalışması 2010 yılından beri devam ediyor. Maximum TEMA Kart ile yapılan alışverişlerde İş Bankası TEMA Vakfı’na destek oluyor. Maximum TEMA Şirket Kredi Kartı ile kurumların yaptıkları harcamalardan da İş Bankası kanalı ile vakfımıza kaynak aktarılıyor.

Maximum TEMA Kart sahibi olmak için tıklayın.

Her Çocuk Bir Fidan

“Her Çocuk Bir Fidan” projesi kapsamında Türkiye genelindeki tüm mağazalarında kraft torba satışı gerçekleştiren Kahve Dünyası, bu torbalardan elde ettiği gelir ile vakfımızın doğayı seven, anlayan ve koruyan nesillerin yetişmesi için okullarda verdiği doğa eğitimlerine katkı sağlıyor. Sürdürülebilir bir geleceğe ve doğal yaşama katkı sunmayı hedefleyen Kahve Dünyası, bu doğrultuda vakfımızla iş birliği yaparak “Yeşil Termos” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Çanakkale-Gürece’de bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Geleceğin Oksijeni Teminat Altında

“Odeabank’ın, doğanın korunmasına yönelik olarak vakfımızın aracılığı ile başlattığı “Odeabank Geleceğin Oksijenini Teminat Altına Alıyor” kampanyası kapsamında Oksijen Hesap sahipleri vakfımıza fidan veya eğitim bağışı yapılmasını tercih ederek çocuklara doğa eğitimi verilmesine ve yeni fidanların toprakla buluşmasına katkı sağlıyor. 2017 yılında başlayan iş birliğimiz çerçevesinde bugüne kadar 25 bini aşkın fidan toprakla buluştu.

,