TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Logomuzun Hikayesi

TEMA Vakfı logosunun tasarımı için 1994 yılında bir yarışma açılır. Yarışmaya katılanlar arasında en çok beğenilen, grafik sanatçısı Sadık Karamustafa tarafından tasarlanan logo olur. Logodaki “E” harfi hem şekil hem de renk itibarıyla erozyonu temsil eder. Erozyon ile mücadelenin ancak yeşilin çoğaltılması ile mümkün olacağını vurgulamak amacıyla "TEMA" yazısının altı yeşil renk ile çizilir. 1997 yılında, Vakfın kuruluşunun 5’inci yılı için düzenlenen “Her Yakaya Yeşil Yaprak Kampanyası”nın ardından logonun yanına yaprak eklenir ve logo bugünkü halini alır. TEMA Vakfı logosu koruma altındadır ve kullanımı çeşitli kurallar ile izne bağlıdır.

TEMA Vakfı Logosunun Kullanımına Dair

TEMA Vakfı isim ve logosu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından özel bir statü olan tanınmış marka olarak tescil edilmiştir. Bu tescile dayanarak TEMA Vakfı isim ve logosunun her türlü kullanımı izne tabidir. Özellikle Vakfımızın kamuya yararlı kuruluş olması sebebiyle izinsiz isim ve logo kullanımlarının tespitinde, yasal haklarımız kullanılmak zorunda kalınacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur.

,