TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Uluslararası Çalışmalarımız

Çevre ve iklim meseleleri ulusal sınırları aşar ve küresel hareketi gerektirmektedir. Bu nedenle çevre ve iklim ile ilgili ulusal gündemi ve mevzuatı takip etmenin yanında uluslararası ve bölgesel ağlar aracılığıyla küresel gündemi de takip ediyor, bu ağlardaki görevlerimiz ve katıldığımız uluslararası toplantılarda yaptığımız katkılarla küresel çevre gündemine de Türkiye perspektifinden katkılar sunuyoruz. EEB (European Environmental Bureau/Avrupa Çevre Bürosu), CAN (Climate Action Network/ Avrupa İklim Eylem Ağı), IUCN (International Union for Conservation of Nature(Dünya Doğa Koruma Birliği) DRYnet Ağı vb. ağlardaki üyeliklerimiz ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerine akreditasyonumuz bulunuyor. TEMA Vakfı olarak 1974 yılında kurulan ve Avrupa’nın en geniş çevre örgütleri koalisyonu olan, 30 Avrupa ülkesinden toplam 150 üyesi olan bu Avrupa Çevre Bürosunda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmanın yanı sıra Birleşmiş Milletler Çölleşmeye Karşı Sözleşmeye (UNCCD) akreditasyonumuz dolayısı ile COP olarak adlandırılan taraflar konferanslarına her yıl katılım sağlanarak uluslararası çevre politikaları takip edilmektedir. 

TEMA Vakfı 2012 yılında UNCCD tarafından ilk defa verilen Yaşam İçin Toprak Ödülünü (Land for Life) almaya hak kazanmıştır. TEMA Vakfı olarak yukarıda bahsettiğimiz çalışmalarımız ile uluslararası gündemi ve standartları takip ederek küresel bilgiyi ulusal ölçeğe taşıyoruz, küresel standart ve hedeflerin ülkemizde de uygulanması için çalışıyoruz.

,