TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Uluslararası Çalışmalarımız

İklim krizi ulusal sınırları aşan bir sorun olduğu için  küresel bir hareketi gerektirmektedir. Bu nedenle TEMA Vakfı çevre ve iklim ile ilgili ulusal gündemi ve mevzuatı takip etmenin yanında uluslararası ve bölgesel ağlar aracılığıyla küresel gündemi de takip etmekte, bu ağlardaki görevleri ve katıldığı uluslararası toplantılarda yaptığı katkılarla küresel çevre gündemine de Türkiye perspektifinden katkılar sunmaktadır. Ayrıca vakfın EEB (European Environmental Bureau/Avrupa Çevre Bürosu), CAN (Climate Action Network/ Avrupa İklim Eylem Ağı), IUCN (International Union for Conservation of Nature/Dünya Doğa Koruma Birliği) DRYnet Ağı, MIO-ECSDE (Mediterranean Information Office for the Environment, Culture and Sustainable Development/Akdeniz Çevre, Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Ofisi) gibi ağlardaki üyelikleri ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerine akreditasyonu bulunmaktadır. 

TEMA Vakfı 1974 yılında kurulan ve Avrupa’nın en geniş çevre örgütleri koalisyonu olan, 40 Avrupa ülkesinden toplam 180 üyesi olan bu Avrupa Çevre Bürosunda Konsey üyesi ve Akdeniz Çevre, Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Ofisinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmanın yanı sıra Birleşmiş Milletler Çölleşmeye Karşı Sözleşmesine (UNCCD) ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (UNFCCC)  akreditasyonumuz sayesinde  COP olarak adlandırılan taraflar konferanslarına her yıl katılım sağlayarak uluslararası çevre politikaları takip ediyoruz.

TEMA Vakfı 2012 yılında UNCCD tarafından ilk defa verilen Yaşam İçin Toprak Ödülünü (Land for Life) almaya hak kazanmıştır. TEMA Vakfı kapsamlı çalışmaları ile uluslararası gündemi ve standartları takip ederek küresel bilgiyi ulusal ölçeğe taşıma hedefi ile , küresel standart ve hedeflerin ülkemizde de uygulanması için çalışmaktadır.

,