TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı toplum sağlığından, güçlü ekonomiler inşa etmeye kadar sürdürülebilir bir yaşamın ancak doğaya dost politikalarla gerçekleştirilebileceğine inanıyor. Bu kapsamda doğal varlıkların yönetimi, arazi kullanımı, enerji ve hammadde ihtiyacı, iklim değişikliği gibi günlük hayatın etkinlikleri ile belirlenen temel meselelere karşı bilimsel  politikalar geliştiriyor. Yukarıda sözü edilen odak alanlarında üretilen kamu politikalarının sürdürülebilir yaşamı merkez edinen bir yaklaşımla şekillenebilmesi için yerel ve ulusal düzeyde savunuculuk çalışmaları gerçekleştiriyor. Savunuculuk çalışmaları kapsamında, mevzuatlardaki değişiklikleri takip ediyor; bilgi, politika notları ve bilimsel raporlar üretip kamuoyu ile paylaşıyor; yerel ve ulusal paydaşlarla çalışıyor; hukuk, yerel örgütlenme ve farkındalık çalışmaları yürütüyor.