TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

İnsan Kaynakları Vizyon, Misyon ve Politikamız

Vizyon

Vakfımızın Vizyon, Misyon ve Değerlerini, hedef ve stratejilerini destekleyen çalışma arkadaşlarıyla birlikte çalışarak TEMA Vakfı’nın uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları arasında sürdürülebilir bir yaşam ilkesiyle  yer almasına katkı sağlamaktır.

Misyon

İnsan Kaynakları misyonumuz, en değerli kaynağımız olan nitelikli çalışanlarımızın,

 • Değişime her an hazır ortamda,
 • Bilgi, beceri, potansiyel ve performanslarını geliştirip,
 • Kişisel hedefleriyle TEMA Vakfı’nın değerlerini birleştirmektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Vakfımızın amaçları doğrultusunda değer katabilen ve farkındalığı yüksek bireylerle çalışmak,
 • İşe alım uygulamalarında yetkinlik bazlı işe alım süreci yürüterek, adayın benimsediği değerler ile Vakfın değerlerini birleştirerek kurum kültürüne uygun adayın işe alımını gerçekleştirmek,
 • İç terfiye öncelik vermek,
 • Güven, saygı, bağlılık ve ekip ruhunun olduğu huzurlu barışçıl bir ortamının oluşturulması için SEK SEK ekibiyle çalışmalar yapmaktır.

Çalışanlarımıza Sunulan Olanaklar

Çalışanlarımız, iş ve özel yaşamı arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla, giriş-çıkış saatlerini belli seçeneklerle tercih edebilmektedir. Ücretler, yılda bir kez piyasa şartları ve performansa göre düzenlenmektedir. Çalışanlarımızın ücret seviyeleri belirlenirken işinin gerektirdiği yetki ve sorumlulukları ön planda tutularak, eşit ve adil bir ücret politikası izlenmektedir.

İlk Fırsat Programı

TEMA Vakfı, az bilinen devlet üniversitelerden mezun gençlere işe geçişlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın ( http://www.ilkfirsat.org ) STK paydaşlarındandır.

,

TEMA Vakfı'ndaki Uygun Pozisyonlar

+ Eğitim Koordinatörü

 GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun (Tercihen Biyoloji / Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü),
 • Çocuk ve gençler için eğitim içeriği ve materyali tasarımı konusunda yetkin,
 • Eğitim programı tasarımı ve eğitici eğitimi konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • Tercihen bir sivil toplum kuruluşunda eğitim projesi geliştirmiş ve uygulamış,
 • Eğitim teknolojileri konusuna meraklı,
 • Doğa eğitimi alanına ilgi duyan,
 • Uluslararası literatürü takip edecek derecede İngilizce bilen,
 • Yaratıcı, meraklı ve araştırma yapmayı seven,
 • Askerliğini tamamlamış (Erkek adaylar için).

 

İŞ TANIMI

 • Eğitim programlarının / projelerinin hazırlanmasında içerik ve materyal tasarımı konusunda aktif rol almak,
 • Gönüllü eğitimleri sürecini yönetmek,
 • Eğitim programları / projeleri kapsamında bütçe, raporlama çalışmaları ve iş takvimi yapmak, takip etmek,
 • Eğitim etkinliklerini uygulamak ve izleme çalışmalarını takip etmek,
 • Online platformlara / portallara içerik yüklemek ve süreç takibi yapmak,
 • Proje, eğitim etkinlikleri için öneriler geliştirmek.

 

Başvuru İçin: insan.kaynaklari@tema.org.tr

+ İdari İşler ve Satın Alma Sorumlusu

 GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Satın alma konusunda en az 5 yıl kurumsal deneyime sahip,
 • Kurumsal temsil ve iletişimi yönü güçlü, müzakere yeteneğine sahip, ikna becerisi yüksek,
 • Organizasyon ve planlama yeteneğine sahip, zamanı etkin ve verimli bir şekilde yönetebilen,
 • İhtiyaçları iyi analiz ederek alternatif çözümler üretebilen,
 • Analitik düşünce yapısına sahip, problem çözebilen, dikkatli, takipçi ve sonuç odaklı,
 • Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • MS Office Programlarına hâkim,
 • ERP programı bilen ve tercihen sistem kurulumunda aktif şekilde rol almış,
 • B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,
 • Askerlik görevini tamamlamış (erkek adaylar için).

 

İŞ TANIMI

 • Detaylı pazar araştırmaları yaparak beklentileri tam olarak karşılayabilecek referans, kapasite ve ekipmanlara sahip uygun tedarikçileri belirlemek, fiyat teklifleri toplamak ve fiyat karşılaştırma analizleri yaparak bölüm yöneticisine raporlamak,
 • Satın alma onay, sözleşme ve sipariş süreçlerini yürütmek,
 • Ürün/hizmetlerin; gerek üretim gerekse teslimat sürecinde istenilen özellik ve kalite şartlarına uygunluğunu kontrol etmek,
 • Ürün/hizmetlerin belirlenen zamanda tamamlanmasını, ürün sevkiyatlarının organizasyonunu sağlamak,
 • Fatura takip ve kontrol süreçlerini azami dikkat ve özenle yerine getirmek, satın alınan ürün/hizmetlerin tedarik sürecini etkin ve verimli bir şekilde sonlandırmak,
 • Tedarikçi ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmek, dönemsel tedarikçi değerlendirmelerini yapmak ve raporlamak,
 • Beklentileri tam olarak karşılayabilecek niteliklere sahip yeni tedarikçileri kuruma kazandırmak, tedarikçi listesini güncel tutmak.

 

Başvuru İçin: insan.kaynaklari@tema.org.tr

+ Bilgi Sistemleri ve Raporlama Uzmanı

 GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin tercihen Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik ya da İstatistik bölümlerinden mezun,
 • İleri düzey Excel bilgisi olan,
 • Daha önce bir CRM sistemi kullanmış ve sistemin geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmuş,
 • Web sitesi, online ödeme ve CRM entegrasyon süreçleri hakkında bilgi sahibi olan,
 • Tercihen daha önce yazılım geliştirme süreçlerinde yer almış,
 • Veri analizi yapabilecek, oluşturduğu raporları yorumlayarak ekip arkadaşlarının çalışmalarını yönlendirebilecek,
 • Analiz yeteneği kuvvetli, problem çözme becerilerine sahip,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Dinamik ve esnek çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 • Tercihen temel HTML ve SQL bilgisine sahip,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

 

İŞ TANIMI

 • İlgili bölümlerin operasyonlarının yönetimi için bölüm süreçlerinin ve ihtiyaçlarının analiz edilerek NetSuite bilgi sisteminde yeni özel kayıtlar, formlar, raporlar ve iş akışları oluşturulması; var olanların güncellenmesi ve iyileştirilmesi,
 • Gönüllü ve temsilci veri tabanına, saha ile koordineli olarak doğru verilerin girilmesinin sağlanması, gerekli altyapı ve güncelleme çalışmalarının sürdürülmesi,
 • Saha faaliyetlerinin Bölge Koordinatörleri aracılığıyla izlenmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli olan tüm raporlama ve analiz çalışmalarının yapılması,
 • NetSuite bilgi sistemine ilişkin Bölge Koordinatörlerine, Proje Koordinatörlerine ve gerekli durumlarda gönüllülere oryantasyon ve eğitimlerin verilmesi, taleplerin karşılanması.

 

Başvuru İçin: insan.kaynaklari@tema.org.tr

+ Saha ve Gönüllülük Bölüm Başkan Yardımcısı

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Sosyal Bilimler ve/veya İdari Bilimler alanlarından mezun,
 • Sivil toplum ve gönüllülerle çalışma konusunda en az 5 yıl deneyimli,
 • Tercihen yetişkin eğitimi ve içerik geliştirme konusunda deneyimli,
 • Etkili sunum becerilerine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü,
 • Çevre ve doğa koruma konularına ilgili,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office Programlarını etkin biçimde kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

 

İŞ TANIMI

 • Gönüllü kazanımı çalışmalarının planlanması ve gönüllü kayıt süreçlerinin yönetilmesi,
 • Gönüllülere yönelik etkinlik yönergelerini içeren saha faaliyet programının hazırlanması ve takibi,
 • Saha ve Gönüllülük Bölümü’nün ihtiyaç duyduğu tüm materyallerin tasarım ve üretim çalışmalarının yönetilmesi,
 • Gönüllü oryantasyon ve motivasyon süreçlerine dair çalışmaların yürütülmesi,
 • Gönüllülük ile ilgili dış toplantılarda, komitelerde vakfın temsil edilmesi.

 

Başvuru İçin: insan.kaynaklari@tema.org.tr

+ Gönüllü Koordinatörü

 

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Sosyal Bilimler alanlarından mezun,
 • Sivil toplum ve gönüllülerle çalışma konusunda deneyimli, 
 • Ülke geneline yayılmış farklı ve kapsamlı saha çalışmalarını yürütebilecek örgüt ve gönüllü yönetimi bilgi ve becerilerine sahip,
 • Tercihen yetişkin eğitimi konusunda deneyimli,
 • Etkili sunum ve iletişim becerilerine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü,
 • Çevre ve doğa koruma konularına ilgili,
 • Ekip çalışmasına yatkın, iş geliştirmeye açık,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office Programlarını etkin biçimde kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

 

İŞ TANIMI

 • TEMA Vakfı Temsilci ve Gönüllü Sorumlularının yerelde yürüttükleri çalışmaların takibi ve yönlendirmesini yapmak, 
 • Örgütlenmemizin bulunmadığı illerde İl Temsilciliği ve Genç TEMA Üniversite örgütlenmesini kurmak, 
 • Gönüllüler ve Vakıf Merkezi arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

 

Başvuru İçin: insan.kaynaklari@tema.org.tr

,