TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

İnsan Kaynakları Vizyon, Misyon ve Politikamız

Vizyon

Vakfımızın Vizyon, Misyon ve Değerlerini, hedef ve stratejilerini destekleyen çalışma arkadaşlarıyla birlikte çalışarak TEMA Vakfı’nın uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları arasında sürdürülebilir bir yaşam ilkesiyle  yer almasına katkı sağlamaktır.

Misyon

İnsan Kaynakları misyonumuz, en değerli kaynağımız olan nitelikli çalışanlarımızın,

 • Değişime her an hazır ortamda,
 • Bilgi, beceri, potansiyel ve performanslarını geliştirip,
 • Kişisel hedefleriyle TEMA Vakfı’nın değerlerini birleştirmektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Vakfımızın amaçları doğrultusunda değer katabilen ve farkındalığı yüksek bireylerle çalışmak,
 • İşe alım uygulamalarında yetkinlik bazlı işe alım süreci yürüterek, adayın benimsediği değerler ile Vakfın değerlerini birleştirerek kurum kültürüne uygun adayın işe alımını gerçekleştirmek,
 • İç terfiye öncelik vermek,
 • Güven, saygı, bağlılık ve ekip ruhunun olduğu huzurlu barışçıl bir ortamının oluşturulması için SEK SEK ekibiyle çalışmalar yapmaktır.

Çalışanlarımıza Sunulan Olanaklar

Çalışanlarımız, iş ve özel yaşamı arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla, giriş-çıkış saatlerini belli seçeneklerle tercih edebilmektedir. Ücretler, yılda bir kez piyasa şartları ve performansa göre düzenlenmektedir. Çalışanlarımızın ücret seviyeleri belirlenirken işinin gerektirdiği yetki ve sorumlulukları ön planda tutularak, eşit ve adil bir ücret politikası izlenmektedir.

İlk Fırsat Programı

TEMA Vakfı, az bilinen devlet üniversitelerden mezun gençlere işe geçişlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın ( http://www.ilkfirsat.org ) STK paydaşlarındandır.

,

TEMA Vakfı'ndaki Uygun Pozisyonlar

Mali İşler Müdürü

TEMA Vakfı Mali İşler Bölümünde Bölüm Müdürlüğü görevini yürütecek ekip arkadaşı arıyoruz.

Sen de toprağa ve doğaya gönül veren ailemizin bir parçası olmak ister misin?

Beklenen Nitelikler

Üniversitelerin İşletme, Ekonomi, Finans, Muhasebe vb. bölümlerinden mezun,

 • Muhasebe uygulamaları, finansal yönetim, vergi ve mali raporlama alanlarında asgari 10 yıllık deneyimi bulunan (son 5 yılında yöneticilik yapmış),
 • Mali mevzuata hakim ve gelişmeleri yakından takip eden, tercihen Vakıf mevzuatı konusunda bilgili,
 • Tercihen SMMM belgesine sahip,
 • Sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almak isteyen,
 • Ekip çalışmasına yatkın, yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip,
 • Raporlama ve sunum becerileri gelişmiş,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • MS Office uygulamalarını ve Logo, Micro, ETA vb. programları etkin biçimde kullanabilen.

Temel Sorumluluklar

 • Muhasebe faaliyetlerini planlamak, kayıtların tekdüzen hesap planına ve muhasebe temel ilkelerine uygun olarak tutulmasını sağlamak,
 • Vakıf ve İktisadi İşletme muhasebesinin mevzuata uygun tutulmasının sağlanması ve kontrolü,
 • Bütçe hazırlamak ve planlamak, yönetsel raporlama,  mali analiz ve nakit akımyönetimi çalışmalarını yerine getirmek, mali raporları yönetime sunmak,
 • Finansal planlama ve finans yönetimini gerçekleştirmek,
 • Vakıf ve mali mevzuat takibi, yasal bildirimlerin kontrolünü sağlamak,
 • Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerini geliştirmek.

Başvuru: kariyer@tema.org.tr

Eğitim Uzmanı

TEMA Vakfı Eğitim Bölümü tarafından yürütülen projelerde içerik üretimi yaparak proje süreçlerinde görev alacak ekip arkadaşı arıyoruz.

Sen de toprağa ve doğaya gönül veren ailemizin bir parçası olmak ister misin?

Beklenen Nitelikler

 • Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun (Tercihen Biyoloji / Coğrafya / Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü),
 • Çocuk ve gençler için eğitim içeriği / materyali tasarımı konusunda deneyimli,
 • Eğitim programı tasarımı ve eğitici eğitimi konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • Tercihen bir sivil toplum kuruluşunda eğitim projesi geliştirmiş ve uygulamış,
 • Eğitim teknolojileri konusuna meraklı,
 • Doğa eğitimi alanına ilgi duyan, bu alanda kendini geliştirmek isteyen
 • Uluslararası literatürü takip edecek derecede İngilizce bilen,
 • Yaratıcı, meraklı ve araştırma yapmayı seven,
 • Askerliğini tamamlamış (Erkek adaylar için).

Temel Sorumluluklar

 • Eğitim projeleri kapsamında etkinlik yönergesi yazmak, eğitim materyali geliştirmek ve bu süreçte aktif rol almak,
 • Projelerin yürütülmesi sürecinde iş takvimi yapmak ve var olan iş süreçlerini takipetmek, raporlamak,
 • Online platformlar için içerik geliştirmek, portal içeriklerini takip etmek, güncellemek ve raporlamak,
 • Doğa eğitimi alanında araştırma yapmak.

Başvuru: kariyer@tema.org.tr

Sosyal Sorumluluk Projeleri Uzmanı

TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İş Birliği Bölümü’nde Sosyal Sorumluluk Projeleri Uzmanı olarak; kurumsal iş birliklerinin yürütülmesi, proje koordinasyonunun sağlanması, projelerin hayata geçirilmesi ve raporlanması görevlerini üstlenecek ekip arkadaşı arıyoruz.

Sen de toprağa ve doğaya gönül veren ailemizin bir parçası olmak ister misin?

Beklenen Nitelikler

 • Üniversitelerin Sosyal Bilimler ve/veya İdari Bilimler bölümlerinden mezun,
 • Proje Yönetimi alanında en az 3 yıl tecrübeli,
 • Kurumsal temsil ve iletişim yönü güçlü, müzakere yeteneğine sahip,
 • Analitik düşünce yapısına sahip ve çözüm odaklı yaklaşabilen,
 • Takip, kontrol ve raporlama açısından yetkin,
 • Ekip çalışmasına yatkın, 
 • Çevre ve doğa koruma konularına ilgili,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce dil bilgisine sahip,
 • MS Office programlarını (Excel, Word, PowerPoint) ve Proje Yönetim programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • B Sınıfı sürücü ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

 

Temel Sorumluluklar

 • Vakıf projeleri ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kurumsal iş birlikleri gerçekleştirilmesi ve bu iş birliklerinin devamlılığının sağlanması,
 • Kurumsal bağışçıların kurumsal sosyal sorumluluk proje önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Vakıf amaçlarına ve kurumsal iş birliği politikalarına uygun olan projelerin ilgili bölümlerle birlikte tasarlanması,
 • Proje bütçelerinin oluşturulması, projelerin hayata geçirilmesi sürecinde diğer yürütücü bölümlerin faaliyetlerinin takibi, gerekli durumlarda koordinasyonun sağlanması,
 • Yapılacak iş birliği çalışmalarının sözleşme sürecinin vakıf prosedürlerine uygun bir şekilde yürütülmesi,
 • Mevcut kurumsal bağışçılar ile ilişkilerin sürdürülmesi, kurumsal bağışçılara proje süreci ve sonuçları hakkında ilgili raporlama ve bilgilendirmenin yapılması,
 • Projelerin TEMA Vakfı amaçları ve proje hedefleri doğrultusunda uygulanması ve raporlanması.

 

Başvuru: kariyer@tema.org.tr

Mali İşler Yetkilisi / Uzmanı

Beklenen Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Muhasebe konusunda en az 5 yıl deneyimli,
 • SMMM belgesine sahip,
 • MS Office ve muhasebe programlarını (tercihen Logo) iyi derecede kullanabilen,
 • Analitik düşünebilen, dinamik bir ortamda hızlı ve sonuç odaklı çalışabilecek,
 • Zaman yönetimi, planlama ve problem çözme gücü yüksek,
 • Görev ve sorumluluk sahibi, disiplinli, dikkatli ve takipçi,
 • Raporlama ve sunum detaylarına hakim,
 • Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyabilecek,
 • Genel muhasebe uygulamaları, vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planına hakim,
 • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak.  

Temel Sorumluluklar

 • Tüm yasal beyannameleri hazırlamak, gönderimini sağlamak ve günlük muhasebe kayıt ve kontrollerini gerçekleştirmek,
 • E-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter gönderimlerinin yapılması ve kontrolü,
 • Tedarikçi ödemelerini ve alacak takibini gerçekleştirmek,
 • Gelir gider muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Nakit yönetimini gerçekleştirmek,
 • Aylık cari hesap mutabakatlarını gerçekleştirmek,
 • Periyodik olarak  finansal ve mali tabloları oluşturmak,
 • Dönem sonu kapanış işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Maliyetleri azaltmaya, işletmeyi daha verimli bir şekilde yönetmeye ve işletme için geliri arttırmaya yardımcı olmak için önerilerde bulunmak,
 • Kurumun finansal bilgilerinin gizliliğini korumak,
 • Yasal mevzuatı takip etmek,
 • Mesleki gelişimini sürdürmek.

Başvuru: kariyer@tema.org.tr

AB Proje Koordinatörü

Beklenen Nitelikler

 • Tercihen yüksek lisans mezunu, 
 • Alanında 3-5 yıl arası iş tecrübesine sahip,  
 • Avrupa Birliği hibe ve projeleri konusunda bilgi sahibi, daha önce IPA (özellikle III. dönem) hibe programı kapsamında en az  bir proje yürütmüş, Merkezi Finans İhale Birimi'nce verilen hibelerin raporlama süreçlerine hakim ve bu konuda deneyim sahibi, 
 • İklim değişikliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi, ulusal ve yerel iklim eylem planları konusunda bilgili,  
 • İklim değişikliği ile ilgili ulusal ve uluslararası politikaları takip eden,  
 • Çevre konusunda uluslararası anlaşmaların koruma ve denetlenme usulleri ile bilgili, meraklı, 
 • Etkili sunum becerilerine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü, 
 • Çevre ve doğa koruma konularına ilgili ve kendini geliştirmeye açık, 
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen ve konuşabilen, 
 • MS Office Programlarını etkin biçimde kullanabilen, 
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış. 

Temel Sorumluluklar

 • Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çevre ve iklim konuları alanında özellikle iklim değişikliği savunuculuk çalışmalarına destek vermek, 
 • Çevre, doğa koruma, tarım ve iklim değişikliği alanındaki mevzuatı, hükümet politikalarını ve yatırımlarını takip etmek, 
 • İklim değişikliği, azaltım, etkileri ve uyum alanlarında bilgi sahibi olmak ve ulusal ve uluslarararası politikaları takip etmek; uluslararası anlaşmalar doğrultusunda ulusal mevzuatın uyarlanması sürecini takip etmek ve katkı vermek, 
 • Tarım gibi iklim değişikliğinden doğrudan etkilenen sektörler ile ilgili çalışmaları araştırmak ve takip etmek, 
 • Çevre, doğa koruma ve iklim değişikliği mevzuat çalışmalarına dahil olmak, kararları etkilemeye yönelik çalışmalar/faaliyetler yürütmek, 
 • TEMA'nın AB hibe desteği ile yürütmekte olduğu projeleri koordine etmek, raporlama yapmak, proje çağrılarını takip etmek, yeni fon kaynakları yaratmak, 
 • Yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmasına destek olarak ortak çalışmalar yapılmasına katkı vermek. 

Başvuru: kariyer@tema.org.tr

,