TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Su Kaynak Değil Varlıktır!

Türkiye’nin su varlıkları gittikçe azalmakta ve bozulmaktadır. Kurulduğu günden bu yana doğal valıkların korunması için çalışan TEMA Vakfı suyun kullanılacak bir kaynak değil; korunması gereken bir varlık olduğunun altını çizmekte ve su varlıklarının korunması için gerek mevzuat ölçeğinde gerekse, havza ölçeğinde çalışmalar yapmaktadır. Çalışmalarda var olan kanun ve yönetmeliklerin su varlıklarının korunması için yeterli olmadığına ve mevzuattaki çelişkelere dikkat çekmek amacıyla Türkiye’deki mevcut su politikalarını incelemekte, politikalar önerileri geliştirmekteyiz.

TEMA Vakfı suyu korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir Su Kanunu’nun gerekliliğine inanmaktadır. Suyu hayat-hak-varlık üçgeninde konumlandırmakta ve suya ulaşma hakkının temel ve yaşamsal bir hak olduğunun altını çizmekte; bu anlamda suyun ticari bir mal gibi görünmesine karşı çıkmaktadır. Su yönetimindeki çok başlılığa son verecek; tek bir yasa altında ve katılımcı bir yaklaşımla yönetilecek Su Kanunu’na ihtiyaç olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple TEMA Vakfı 2010-2011 yıllarında akademisyenler, danışmanlar, hukukçular ve uzmanların katkısıyla Su Kanunu Tasarısı hazırlamıştır. 2012 yılında karar vericiler ve kamuoyu ile paylaşılan TEMA Su Kanunu Tasarısı, su varlığının korunmasında hukuksal, yönetimsel ve etik yeni ilke ve kurallar getirmektedir. Su Kanunu Tasarısı’nın yayınlandığı 2012 yılından bu yana kanunun çıkması için çalışmalar yürütülmekte ve su mevzuatı yakından takip edilmektedir.

Katılımcı Nehir Havza Yönetimi Projesi

Proje hakkında kısa bilgi:

,

Avrupa Birliği tarafından fonlanan projede, Su Çerçeve Direktifi ve nehir havza yönetimi konusunda yerel kapasitenin artırılması ve havza heyetlerine aktif katılımın sağlanması için eğitim ve iletişim faaliyetleri yürütülmüştür. Proje, yurt dışından nehir havza heyetlerinde katılımcılıkta iyi örnekler ve deneyimlerin yaygınlaştırılmasını da kapsamaktadır.

Proje, ülkemizin can damarları olan 25 nehir havzasının yönetimine ve Havza Yönetim Planlarının hazırlanması süreçlerine sivil toplumun katılımını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kasım 2020 tarihinde sona eren projede, su ve havza bazında yönetim konusunda farkındalık yaratacak yerel ve ulusal ölçekli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetler

,

Farklı tarihlerde yapılan etkinliklerle, TEMA Vakfı temsilcilerine ve su konusunda çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine yönelik, AB üyelik süreci ile birlikte Su Çerçeve Direktifi ve Nehir Havza Yönetim Planları’nın önemi ve Türkiye’de yapılan çalışmalar ile ilgili eğitimler düzenlenmiştir. Yine bu kapsamda Nehir Havza Yönetimi ve yönetim süreçlerine vatandaş katılımları hakkında ilgililere yönelik webinarlar düzenlenmiştir. Farklı bölgelerde yapılan Havza Yönetim Heyeti toplantılarına katılım sağlanarak su yönetiminde sivil toplumun rolü hakkında sunumlar yapılmıştır. T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkililerinin de katılımı ile proje ortaklarından Friends of Earth’un organize ettiği Zagreb’te havza çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Avrupa Çevre Bürosu Uluslararası Su Çalışma Grubu’nda TEMA Vakfı’nın yürüttüğü Katılımcı Nehir Havza Yönetimi projesi aktarılmıştır. Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin katılım sağladığı toplantıda, Su Çerçeve Direktifi, Nehir Havza Yönetimi konusundaki sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. 2019 yılında Ankara’da basın mensupları, STK ve kamu temsilcileri ile «Kamu – STK Su Diyaloğu Toplantısı» düzenlenmiştir.

Katılımcı Nehir Havza Yönetimi Projesi videoları

,