TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Toprak Yoksa Yaşam Yok!

Planlama, ulusal ve kentsel ölçekte bir kararlar bütünüdür. Sektör düzeyinde ve ülke ölçeğinde alınan yatırım kararları ve belirlenen böl­gesel gelişme esasları ile kentsel ölçekte kent mekânını şekillendiren imar planları su, toprak varlıklarını ve biyolojik çeşitliliği etkiler. Dolayısıyla mekânsal planlamada ekosistem anlayışının benimsenmesi, planların tarım ve mera alanları­nın amaç dışı kullanımının önlenmesinde etkin hale getirilme­si, planların iklim değişikliğini önleme ve uyum konularında etkin hale getirilmesi, doğal ve kültürel kimliklerin korunma­sı; plan kademelenmesi boyunca sürdürülebilir arazi kullanım politikalarının hayata geçmesinin temel şartıdır.   Bu kabulden hareketle TEMA Vakfı mekânsal planlama kararlarını, üst ölçek yatırım kararlarını yakından izler ve hukuki mücadele yoluyla planlama süreçlerine müdahale eder.   TEMA Vakfı bugüne kadar Türkiye genelinde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının doğal varlıklar üzerinde tehdit oluşturabilecek bölümlerine yönelik hukuki süreçleri başlatmıştır. Plan davaları ile ilgili bilgi için tıklayınız. 

Toprak Koruma Kurulları

Topraklarımızın karşı karşıya olduğu en önemli tehdit, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, doğa koruma alanlarının tahribatı, erozyon, yanlış arazi yönetimi gibi konularıdır. TEMA Vakfı’nın gayretleriyle 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun yasalaşması ve 2017 itibariyle Büyük Ovaların ilan edilmesi ile toprak varlıklarının ve tarım alanlarının korunması için önemli bir aşama kaydedilmiştir. Yasa kapsamında kurulan Toprak Koruma Kurulları, toprak ve tarım alanlarının yerel ölçekte korunması için önemli bir araçtır. Birçok ilde TEMA Vakfı temsilcileri, kurullara katılarak tarım arazilerinin amaç dışı kullanımlardan korunması amacıyla çalışmalar yürütür.

İlgili Dokümanlar:

,