TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Nasıl SMS Bağışı Yapabilirim?

TEMA Vakfı, 30 yılı aşkın süredir toprak odaklı çalışmaların yanı sıra, başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine doğa eğitimleri veriyor. Çevre konularını ele alarak oluşturduğu doğa eğitim programları ve etkinlikler ile çocukların ekolojik okuryazarlık konusunda farkındalıklarını artıran çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında doğa eğitim programları ve farkındalık etkinlikleri ile ülke genelindeki okullarda çocuk ve gençlere yönelik müfredatı destekleyecek ücretsiz doğa eğitimleri veriliyor.

TEMA Vakfı yürüttüğü ağaçlandırma projeleri ile erozyonla mücadele ediyor, orman varlıklarının korunması konusundaki farkındalığı artırıyor ve ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlıyor. Ağaçlandırma çalışmaları, erozyonla mücadele, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliği koruma, su üretimi, yaban hayatı için habitat sağlama gibi birçok ekosistem hizmeti sunan orman varlıklarının korunması, artırılması, ağaçlandırma çalışmalarının önemi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla, Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

3464’e TEMA ya da FIDAN yazıp SMS göndererek TEMA Vakfı’nın doğa eğitimi ve ağaçlandırma çalışmalarına 60 TL katkı sağlayabilirsiniz.

* Gönderdiğiniz SMS'lere ilişkin bağışlar, GSM operatörleri tarafından sizlerden tahsil edilmekte ve TEMA Vakfı'na toplu olarak aktarılmaktadır. FIDAN yazarak gönderdiğiniz SMS'lere ilişkin bağışlar, aktarıldığı tarihte geçerli olan fidan bağışı birim bedeline bölünerek fidana dönüştürülmektedir.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,