TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Ağaçlandırmaya Bakışımız

Ormanlar bir ekosistem olarak doğaya ve insanlara çok sayıda hizmet sunarlar. Bu hizmetler orman ekosistem hizmetleri adı altında habitat sağlama, oksijen üretimi, su üretimi, toprak koruma, biyolojik çeşitlilik, karbon depolama, besin döngüsü, odun üretimi, havayı temizleme, rekreasyon, eğitim gibi çok sayıda hizmetten oluşur. Küresel orman varlığı insan faaliyetleri sonucunda her yıl, ortalama 13,5 milyon hektar azalmaktadır. Sunduğu ekosistem hizmetlerinin önemi ve küresel boyutta orman varlığındaki azalış, ormanların korunması başta olmak üzere yeni ormanlar kurmak maksadı ile ağaçlandırma çalışmalarının önemini ortaya koymaktadır.

Vakfımızca yürütülen ağaçlandırma projeleri başta erozyonla mücadele olmak üzere ormanların ve sunduğu hizmetlerin korunması ile ağaçlandırma çalışmalarının önemi konusunda halkta farkındalık yaratılması amacı ile sürdürülen örnek çalışmalardır.

,