TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

E-TEMA

Eğitim çalışmalarımız kapsamında hazırladığımız tüm eğitim portallarına ve web sitelerine  e-tema.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Minik-Yavru TEMA Eğitim Portalı

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Çocukların ve gençlerin doğayı tanımalarını, doğadaki ilişkileri keşfetmelerini ve ekolojik okuryazarlık becerisi kazanmalarını desteklemek amacıyla TEMA Vakfı tarafından geliştirilen, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları gönüllü öğretmenler tarafından okullarda uygulanmaktadır. Okullarda yüz yüze eğitim uygulamaları devam ederken; tüm öğretmenler, Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalı’nda (minik-yavrutema.org)  ile eğitim içeriklerine ve materyallerine dijital olarak da ulaşabilmektedir.

Ortaokul-Lise TEMA Eğitim Portalı

,,,

Çocukların ve gençlerin doğayı tanımalarını, doğadaki ilişkileri keşfetmelerini ve ekolojik okuryazarlık becerisi kazanmalarını desteklemek amacıyla TEMA Vakfı tarafından geliştirilen ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Doğa Eğitim Programları gönüllü öğretmenler tarafından okullarda uygulanmaktadır. Okullarda yüz yüze eğitim uygulamaları devam ederken; tüm öğretmenler, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Portalı’nda (e-tema.org/ortaokul-lisetema)  ile eğitim içeriklerine ve materyallerine dijital olarak da ulaşabilmektedir.

İklim TEMA Eğitim Portalı

İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile TEMA Vakfı tarafından çocukların ve gençlerin hava durumu, mevsimler, iklim, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, iklimin insan faaliyetleri sonucunda nasıl etkilendiği ve sürdürülebilir yaşam becerileri hakkında farkındalık geliştirmelerine destek olmak amacıyla geliştirilmiş bir doğa eğitimi projesidir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak tasarlanan eğitim içerikleri ve materyalleri,  İklim TEMA Eğitim Portalında (www.iklimtema.org) öğretmenlerle buluşturulmaktadır. Portal, 81 ildeki öğretmenlere etkinlik önerileri, eğitici filmler, sunumlar, posterler, e-kitaplar ve uzman yazılarının da aralarında bulunduğu zengin eğitim içerikleri ve materyaller sunmaktadır. Portala Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri üye olabilir.

Sıfır Atık Eğitim Portalı

Sıfır Atık Eğitim Projesi, çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda farkındalık kazanmalarını ve “sıfır atık” yaklaşımını benimsemelerini sağlamak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Tetra Pak desteğiyle TEMA Vakfı tarafından hazırlanmıştır.

Proje kapsamında geliştirilen Sıfır Atık Eğitim Portalı (www.sifiratiktema.org), sıfır atık konulu etkinlik önerileri,  sunum, poster, çalışma kâğıtları, proje önerileri, dijital oyunlar ve animasyon filmlerin de aralarında bulunduğu zengin eğitim içerikleri ve materyaller sunmaktadır. Portala sıfır atık eğitimiyle ilgilenen herkes, üye olarak tüm içeriklere ve eğitim materyallerine ulaşabilmektedir.

Toprak TEMA Web Sitesi

Yaşadığımız gezegende hayatı oluşturan bütün unsurlar birbiriyle ilişki içerisindedir ve bu ilişkide toprak; Dünya’nın en ince tabakası olmasına rağmen tüm karasal yaşamın kaynağı olarak büyük önem taşımaktadır. TEMA Vakfı olarak bağışçımız Sayın Turan Demiraslan’ın katkılarıyla tasarlanan topraktema.org web sitesi, toprağın yaşamımızdaki önemine yönelik okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlamak amacı ile hazırlandı. İnfografik temelli tasarlanan web sitesinde; toprağın yapısı, nasıl oluştuğu, ekosistemdeki önemi, işlevleri, yok olmasının sebepleri, iklim değişikliği ile toprak arasındaki ilişki, toprak kaybı sonucunda yaşamı nelerin beklediği ve toprağın korunması için alınması gereken önlemler ile sürdürülebilir toprak yönetimine yönelik tüm bilgileri içeren 6 temel bölümde 47 infografik yer almaktadır.

Su TEMA Web Sitesi

Su ekosistemleri, su sorunları, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su okuryazarlığı konularında daha geniş kitlelerde farkındalık geliştirmek ve bu farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla infografiklerin yer aldığı www.sutema.org web sitesi hazırlanmıştır.  8 bölümden oluşan web sitesinde su varlıkları, su döngüsü, su ekosistemleri, Türkiye'de ve Dünya’da suyun kullanımı, su tehditleri, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su varlıklarının korunması gibi birçok konuda 46 infografik bulunmaktadır. Web sitesinde ayrıca çocuklar ile öğretmenlere özel hazırlanan “Çocuklar İçin” ve “Öğretmenler İçin” bölümü ile sosyal medyada paylaşılacak görsellerin bulunduğu, kullanıcıların su okuryazarlığı konusunda kendilerini test edebilecekleri ve su gönüllüsü olabilecekleri bir bölüm de bulunmaktadır.

,,,