TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Doğa Eğitim Programları Portalları

,,,,,,,

Çocukların ve gençlerin doğayı tanımalarını, doğadaki ilişkileri keşfetmelerini ve ekolojik okuryazarlık becerisi kazanmalarını desteklemek amacıyla TEMA Vakfı tarafından geliştirilen, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları gönüllü öğretmenler tarafından okullarda uygulanmaktadır. Öğretmenlerin eğitim içerik ve materyallerine çevrimiçi de ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalı’nda (minik-yavrutema.org) ayrıca ekolojik okuryazarlık ve doğa eğitimi ile ilgili kaynaklar da yer almaktadır. 

Çocukların ve gençlerin doğayı tanımalarını, doğadaki ilişkileri keşfetmelerini ve ekolojik okuryazarlık becerisi kazanmalarını desteklemek amacıyla TEMA Vakfı tarafından geliştirilen ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Doğa Eğitim Programları gönüllü öğretmenler tarafından okullarda uygulanmaktadır. Öğretmenlerin eğitim içerik ve materyallerine çevrimiçi de ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Portalı’nda (e-tema.org/ortaokul-lisetema) ayrıca ekolojik okuryazarlık ve doğa eğitimi ile ilgili kaynaklar da yer almaktadır.

Toprak TEMA Web Sitesi

Yaşadığımız gezegende hayatı oluşturan bütün unsurlar birbiriyle ilişki içerisindedir ve bu ilişkide toprak; Dünya’nın en ince tabakası olmasına rağmen tüm karasal yaşamın kaynağı olarak büyük önem taşımaktadır. TEMA Vakfı olarak bağışçımız Sayın Turan Demiraslan’ın katkılarıyla tasarlanan topraktema.org web sitesi, toprağın yaşamımızdaki önemine yönelik okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlamak amacı ile tasarlandı. İnfografik temelli tasarlanan web sitesinde; toprağın yapısı, nasıl oluştuğu, ekosistemdeki önemi, işlevleri, yok olmasının sebepleri, kaybı sonucunda yaşamı nelerin beklediği ve toprağın korunması için alınması gereken önlemler ile sürdürülebilir toprak yönetimine yönelik tüm bilgiler yer almaktadır.

Su TEMA Web Sitesi

Su ekosistemleri, su sorunları ve sürdürülebilir yönetimine yönelik farkındalığı daha geniş kitlelere yaygınlaştırmak amacıyla tasarlanan infografik temelli tasarlanan sutema.org web sitesinde, suya dair merak edilen ve bilinmeyen verilere yer verilmektedir.

Arılar Varsa Yarınlar Var Web Sitesi

Ekosistemin çeşitliliği ve hayatın devamlılığının bağlı olduğu arıları korumak ve onların varlığının sürekliliği için; arıların sevdiği bitkileri yetiştirip doğadaki çeşitliliği korumalı, arıları yok eden tarım kimyasallarının yasaklanması sağlamalı, iklim değişikliğine olan olumsuz etkimizi azaltmalı ve sürdürülebilir ve sağlıklı arıcılık yapabilmek için bal arılarına doğal ve temiz su kaynağı sağlanmalıdır. TEMA Vakfı olarak Balparmak iş birliği ile tasarlanan arilarvarsa.org web sitesi ile arıların yaşamı, ürünleri, doğa ile ilişkisi ve yaşamını tehdit eden faktörler hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Ayrıca web sitesinde çocuklara özel olarak hazırlanan “Çocuklar için” bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde çocukların arıların dünyasını, yaşam alanlarını ve sevdikleri bitkileri eğlenerek öğrenmeleri amacıyla geliştirilen “Arılarla Macera” ve “Arılar ve Çiçekler’’  isimli oyunlar ile çocukların arılarla ilgili keyifle okuyacakları elektronik dergi, eğitici poster, animasyon film, evde yapabilecekleri etkinlik önerileri yer almaktadır.

Sıfır Atık Eğitim Portalı

Sıfır Atık Eğitim Projesi, çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda farkındalık kazanmalarını ve “Sıfır Atık” yaklaşımını benimsemelerini sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Tetra Pak desteğiyle TEMA Vakfı tarafından hazırlanmıştır.

Proje kapsamında geliştirilen Sıfır Atık Eğitim Portalı (www.sifiratiktema.org),  okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde çalışan öğretmenler için sunum, poster, çalışma kâğıtları, proje önerileri, dijital oyunlar ve animasyon filmlerin de aralarında bulunduğu zengin eğitim içerikleri ve materyaller sunmaktadır. Sıfır Atık Portalı tüm eğitim kademeleri için 81 ildeki herkesin kullanımına açıktır.

Temasta Web Sitesi

TEMA Vakfı organik ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması için mesafeleri ortadan kaldırarak üreticileri, tüketicileri ve diğer ilgi gruplarını TEMA Sürdürülebilir Tarım Ağı’nda buluşturuyor.

TEMA Vakfı, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık sağlamak amacıyla “TEMA Sürdürülebilir Tarım Ağı”nı (TEMASTA) hayata geçirdi. Bilgi alışverişi yapma olanağı tanıyan internet tabanlı platform ve bilgilendirici web sitesinden oluşan TEMASTA, yayına başladı. Platforma “temasta.tarimtema.org”, web sitesine ise “www.tarimtema.org” adreslerinden erişilebiliyor.

,,,