TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Doğa Eğitim Portalları

,,,

Çocukların ve gençlerin doğayı tanımalarını, doğadaki ilişkileri keşfetmelerini ve ekolojik okuryazarlık becerisi kazanmalarını desteklemek amacıyla TEMA Vakfı tarafından geliştirilen, ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları gönüllü öğretmenler tarafından okullarda uygulanmaktadır. Öğretmenlerin eğitim içerik ve materyallerine çevrimiçi de ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan eğitim portallarında ayrıca ekolojik okuryazarlık ve doğa eğitimi ile ilgili kaynaklar yer almaktadır. 

*Web sitemiz Ekim 2020 tarihinde yayına alınacaktır.

Çocukların ve gençlerin doğayı tanımalarını, doğadaki ilişkileri keşfetmelerini ve ekolojik okuryazarlık becerisi kazanmalarını desteklemek amacıyla TEMA Vakfı tarafından geliştirilen ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Doğa Eğitim Programları gönüllü öğretmenler tarafından okullarda uygulanmaktadır. Öğretmenlerin eğitim içerik ve materyallerine çevrimiçi de ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan eğitim portallarında ayrıca ekolojik okuryazarlık ve doğa eğitimi ile ilgili kaynaklar yer almaktadır.

*Web sitemiz Ekim 2020 tarihinde yayına alınacaktır.

Toprak TEMA Web Sitesi

Yaşadığımız gezegende hayatı oluşturan bütün unsurlar birbiriyle ilişki içerisindedir ve bu ilişkide toprak; Dünya’nın en ince tabakası olmasına rağmen tüm karasal yaşamın kaynağı olarak büyük önem taşımaktadır. TEMA Vakfı olarak bağışçımız Sayın Turan Demiraslan’ın katkılarıyla tasarlanan topraktema.org web sitesi, toprağın yaşamımızdaki önemine yönelik okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlamak amacı ile tasarlandı. İnfografik temelli tasarlanan web sitesinde; toprağın yapısı, nasıl oluştuğu, ekosistemdeki önemi, işlevleri, yok olmasının sebepleri, kaybı sonucunda yaşamı nelerin beklediği ve toprağın korunması için alınması gereken önlemler ile sürdürülebilir toprak yönetimine yönelik tüm bilgiler yer almaktadır.

Su TEMA Web Sitesi

Su ekosistemleri, su sorunları ve sürdürülebilir yönetimine yönelik farkındalığı daha geniş kitlelere yaygınlaştırmak amacıyla tasarlanan infografik temelli tasarlanan sutema.org web sitesinde, suya dair merak edilen ve bilinmeyen verilere yer verilmektedir.

Arılar Varsa Yarınlar Var Web Sitesi

Ekosistemin çeşitliliği ve hayatın devamlılığının bağlı olduğu arıları korumak ve onların varlığının sürekliliği için; arıların sevdiği bitkileri yetiştirip doğadaki çeşitliliği korumalı, arıları yok eden tarım kimyasallarının yasaklanması sağlamalı, iklim değişikliğine olan olumsuz etkimizi azaltmalı ve sürdürülebilir ve sağlıklı arıcılık yapabilmek için bal arılarına doğal ve temiz su kaynağı sağlanmalıdır. TEMA Vakfı olarak Balparmak iş birliği ile tasarlanan arilarvarsa.org web sitesi ile arıların yaşamı, ürünleri, doğa ile ilişkisi ve yaşamını tehdit eden faktörler hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Ayrıca web sitesinde çocuklara özel olarak hazırlanan “Çocuklar için” bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde çocukların arıların dünyasını, yaşam alanlarını ve sevdikleri bitkileri eğlenerek öğrenmeleri amacıyla geliştirilen “Arılarla Macera” isimli oyun ile çocukların arılarla ilgili keyifle okuyacakları elektronik dergi, eğitici poster, animasyon film, evde yapabilecekleri etkinlik önerileri yer almaktadır.

Sıfır Atık Eğitim Portalı

Proje kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde çalışan öğretmenler için sunumlar, posterler, çalışma kağıtları, proje önerileri ve oyun tabanlı dijital ekinliklerin bulunduğu Sıfır Atık Eğitm Portalı (www.sifiratiktema.org) hazırlanmıştır. Sıfır Atık Portalı tüm eğitim kademeleri için 81 ildeki herkesin kullanımına açıktır.

,,,