TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı 1995 yılından itibaren tüm seçim dönemlerinde siyasi partilere, ekosistemdeki bütün varlıkları bütüncül bir şekilde ele alan, ekosistem hakkını gözeten ve sadece bugünün değil gelecek nesillerin haklarını da tanıyan politikalar üretmeleri çağrısı yapmaktadır. Bu kapsamda su, toprak, iklim değişikliği, arazi kullanımı gibi doğaya ilişkin parametreleri sorunlar ve çözüm önerileri odağında ele alan bir ekosiyaset bildirgesi hazırlayarak partiler ve kamuoyuyla paylaşmaktadır.

İlgili Dokümanlar:

,,,,,,,