TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Arılar Varsa Yarınlar Var

Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 2019 yılında başlayan projemiz, arıların ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın sürdürülebilirliğine katkıları konusunda önce çocuklardan başlayarak kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 3 yıl süre ile devam edecek projemizde ilkokul seviyesindeki çocuklara eğitim etkinlikleri ile, yetişkinlere ise farkındalık etkinlikleri, "Arıların İzinde" bisiklet turları ve www.arilarvarsa.org bilgilendirici web sitesiyle ulaşıyoruz. Proje sonunda 50 ilde, 46 bin 500’ü çocuk olmak üzere toplamda 70 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Evimiz Dünya

IKEA ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 2018 yılında başlayan projemiz ilkokul seviyesindeki çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmelerini ve evde yapabilecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmalarını amaçlıyor. Projemiz, ilkokul öğrencilerine seviyesindeki çocuklara yönelik eğitim etkinliklerini, IKEA mağazalarındaki çocuk etkinliklerini, daha fazla çocuğa ulaşabilmek için de eğlenceli bir dijital oyunu kapsıyor. 30 ilde uygulanan projede eğitim etkinlikleri ve mağaza etkinlikleri ile 17 bin 200’den fazla çocuğa, dijital oyun ile de yaklaşık 360 binden fazla kişiye ulaştık.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Fıstığımız Bol Olsun

Damak Çikolata iş birliği ile 2011 yılında başlayan projemiz 2023 yılına kadar devam edecek. Barak Ovası’nda Antepfıstığı bahçelerinin sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve bölgesel verimliliğin artırılması amacıyla başlayan projemiz kapsamında 8 yılda elde edilen deneyimi 2019-2023 yıllarını kapsayacak 5 yıllık süreçte yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Üreticilere verilen iyi tarım uygulamaları eğitimlerinden bahçe uygulamalarına, gerçekleştirilen verim analizlerinden aşıcı ve budamacı eğitimlerine kadar birçok farklı faaliyeti içeren proje kapsamında ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile proje bölgesindeki okullarda ilkokul seviyesindeki çocuklara eğitim veriyoruz. Bu eğitim ile fıstık tarımını sürdürülebilir kılmak için çocuklarda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Sıfır Atık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2018 yılında pilot uygulama olarak başlayan ve 2019’dan itibaren Tetra Pak Türkiye’nin destekleriyle uygulanan projemizde, 5D modeliyle çocuklara sıfır atık kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve atıkları farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında çocuklarda farkındalık sağlanması hedefleniyor. Proje için özel olarak tasarlanan kutu oyunu ile okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocukların sıfır atık kavramını eğlenerek pekiştirmeleri sağlanıyor. Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında geliştirilen ve www.sifiratiktema.org adresinden erişilen “Sıfır Atık Eğitim Portalı” ise tüm eğitim kademeleri için 81 ildeki öğretmenlere sunum, poster, çalışma kâğıtları, proje önerileri, dijital oyunlar ve animasyon filmlerin de aralarında bulunduğu zengin eğitim içerikleri ve materyaller sunuyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları

Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları Millî Eğitim Bakanlığı, TEMA Vakfı ve İş Bankası iş birliğiyle uygulanmaktadır. Doğa Eğitim Programları, çocukların doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini sağlamak ve ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacı ile çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim ve öğretim yıllarında Minik TEMA Doğa Eğitim Programı kapsamında, 81 ilde 185.000 çocuğa, Yavru TEMA Doğa Eğitim Programı kapsamında da yine 81 ilde 265.000 çocuğa ulaşılması hedeflenmiştir. Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları kapsamında Minik TEMA Doğa Eğitim Programı için 60 etkinlik, Yavru TEMA Doğa Eğitimi Programı için 81 etkinlik bulunmaktadır. Eğitim içeriğini desteklemek üzere tasarlanan öğretmen rehberi, çocuk kitabı, 3 farklı poster ve ilkokul seviyesi için doğa gözlem çarkı ile birlikte çocuklar için "orman" ve "toprak" temalı 4 animasyon film; ağaçlar, biyolojik çeşitlilik ve orman temalı 6 çocuk şarkısı da bulunmaktadır.

Minik TEMA Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Yavru TEMA Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Her Dem Toprak İçin

"Her Dem Toprak İçin" Projesi, sürdürülebilir çay tarımının temelini oluşturan toprak sağlığının korunması amacıyla vakfımız ve Doğuş Çay iş birliği ile 2016 yılında Rize’de yürütülmeye başlandı. Türkiye’de çayın sürdürülebilir üretiminin önündeki en büyük engel olan kimyasal gübrelerden kaynaklı toprak bozulumu ve toprağın aşırı asitleşmesi konusuna çözüm getirmek amacıyla üretici ve bölge paydaşları nezdinde kimyasal gübrenin toprağa verdiği tahribat konusunda farkındalık programı yürütülüyor. Bölgedeki kamu kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları Rize’deki çay üreticisine ve sosyal çevrelerini oluşturan öğretmen, din adamı, muhtar, kadın, öğrenci gibi toplumun farklı kesimlerinden kişilere eğitim veriliyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Su Kardeşliği

Wilo ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 2021 yılında başlayan projemiz, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin su varlığının yaşam için önemi, su ekosistemi gibi konularda farkındalık geliştirmelerini amaçlıyor. 3 yıl süre ile devam edecek projemizde ilkokul seviyesindeki çocuklara eğitim etkinlikleri ile ulaşıyoruz. Proje sonunda eğitim etkinlikleri ile 30 ilde, 6 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında yenilenerek yaygınlaştırılan infografik tabanlı www.sutema.org web sitesinde, 8 bölümde bulunan 46 infografik ile su varlıkları, su döngüsü, su ekosistemleri, Türkiye'de ve dünyada suyun kullanımı, su  tehditleri, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su okuryazarlığı konularında daha geniş kitlelerde farkındalık geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

,,,