TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Evimiz Dünya

IKEA ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 2018 yılında başlayan projemiz ilkokul seviyesindeki çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmelerini ve evde yapabilecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmalarını amaçlıyor. Projemiz, ilkokul öğrencilerine seviyesindeki çocuklara yönelik eğitim etkinliklerini, IKEA mağazalarındaki çocuk etkinliklerini, daha fazla çocuğa ulaşabilmek için de eğlenceli bir dijital oyunu kapsıyor. 2018 yılından bu yana okullarda sürdürülen eğitim etkinlikleri ile 48 farklı ilde yaklaşık 22.000 çocuk ve mağaza etkinlikleriyle 1.810 çocuk olmak üzere 2023 yılı sonunda yaklaşık 23.800 çocuğa ulaşılmıştır. Evimiz Dünya dijital oyunu ile yaklaşık 632.000 kişiye ulaşılmıştır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Fıstığımız Bol Olsun

Damak Çikolata iş birliği ile 2011 yılında başlayan projemiz 2023 yılına kadar devam edecek. Barak Ovası’nda Antepfıstığı bahçelerinin sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve bölgesel verimliliğin artırılması amacıyla başlayan projemiz kapsamında 8 yılda elde edilen deneyimi 2019-2023 yıllarını kapsayacak 5 yıllık süreçte yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Üreticilere verilen iyi tarım uygulamaları eğitimlerinden bahçe uygulamalarına, gerçekleştirilen verim analizlerinden aşıcı ve budamacı eğitimlerine kadar birçok farklı faaliyeti içeren proje kapsamında ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile proje bölgesindeki okullarda ilkokul seviyesindeki çocuklara eğitim veriyoruz. Bu eğitim ile fıstık tarımını sürdürülebilir kılmak için çocuklarda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Sıfır Atık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2018 yılında pilot uygulama olarak başlayan ve 2019’dan itibaren Tetra Pak Türkiye’nin destekleriyle uygulanan projemizde, 5D modeliyle çocuklara sıfır atık kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve atıkları farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında çocuklarda farkındalık sağlanması hedefleniyor. Proje için özel olarak tasarlanan çocuk kitabı ile okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocukların sıfır atık kavramını eğlenerek pekiştirmeleri sağlanıyor. Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında geliştirilen ve www.sifiratiktema.org adresinden erişilen “Sıfır Atık Eğitim Portalı” ise tüm eğitim kademeleri için 81 ildeki öğretmenlere sunum, poster, çalışma kâğıtları, proje önerileri, dijital oyunlar ve animasyon filmlerin de aralarında bulunduğu zengin eğitim içerikleri ve materyaller sunuyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Her Dem Toprak İçin

"Her Dem Toprak İçin" Projesi, sürdürülebilir çay tarımının temelini oluşturan toprak sağlığının korunması amacıyla vakfımız ve Doğuş Çay iş birliği ile 2016 yılında Rize’de yürütülmeye başlandı. Türkiye’de çayın sürdürülebilir üretiminin önündeki en büyük engel olan kimyasal gübrelerden kaynaklı toprak bozulumu ve toprağın aşırı asitleşmesi konusuna çözüm getirmek amacıyla üretici ve bölge paydaşları nezdinde kimyasal gübrenin toprağa verdiği tahribat konusunda farkındalık programı yürütülüyor. Bölgedeki kamu kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları Rize’deki çay üreticisine ve sosyal çevrelerini oluşturan öğretmen, din adamı, muhtar, kadın, öğrenci gibi toplumun farklı kesimlerinden kişilere eğitim veriliyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Doğayı Keşfediyorum

Avcılar Belediyesi ve Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2021 yılında başlayan projemiz, Avcılar ilçesinde tüm kademelerde öğrenim gören çocukların ve gençlerin yakın çevrelerindeki doğayı gözlemleyerek keşfetmelerini amaçlıyor. Projemiz kapsamında 2022 yılı ilkbahar döneminde Avcılar ilçesinde yapılan eğitim etkinlikleri ile okul öncesi ve ilkokul seviyesinde 1.041 sınıfta yaklaşık 30.000 çocuğa ulaştık. Avcılar ilçesindeki çocuk ve gençlerin yakın çevresinden başlayarak doğayı fark etmeleri ve merak duygusu ile yeniden keşfetmeleri, doğa ile bağ kurmaları, gözlem yapmaları, biyolojik çeşitlilik ile ilgili farkındalık geliştirmeleri ve nihai olarak ekolojik okuryazarlık becerilerini artırmaları hedefiyle geliştirilen projemizin eğitim etkinlikleriyle, 2023 yılında ortaokul ve lise kademelerindeki çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

,,,