TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Süresi

Ekim 2021 – Aralık 2022

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Wilo desteği ile 2021 yılında başlayan Su Kardeşliği Projesi ile çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin su varlığının yaşam için önemi, su ekosistemi gibi konularda farkındalık geliştirmeleri amaçlanmıştır.

Kapsam/Hedefler

Su Kardeşliği Projesi kapsamında ilkokul kademesindeki çocuklara yönelik su varlığının yaşam için önemi, su ekosistemi, su kirliliği, su tasarrufu, suyun sürdürülebilirliği ve su ayak izi konularında hazırlanan eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yetişkinler için tasarlanan web sitesi ile yetişkinlerde su varlıkları ve su okuryazarlığı konularında farkındalık sağlamak hedeflenmiştir.

Faaliyetler

Eğitim Etkinlikleri

İlkokul kademesindeki çocuklar için hazırlanan proje kapsamında eğitim sunumu ve film geliştirilmiştir. Bu sayede çocukların suyun önemini kavramaları ve korumak için neler yapılabileceğine dair farkındalık kazanmaları amaçlanmıştır.

,

Sutema.org Web Sitesi

Su ekosistemleri, su sorunları, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su okuryazarlığı konularında daha geniş kitlelerde farkındalık geliştirmek ve bu farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla infografiklerin yer aldığı bir web sitesi tasarlanmış, herkesin erişimine açık bir şekilde www.sutema.org adresinde yayına alınmıştır. 8 bölümden oluşan sutema.org’da su varlıkları, su döngüsü, su ekosistemleri, Türkiye'de ve Dünya’da suyun kullanımı, su  tehditleri, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su varlıklarının korunması gibi birçok konuda 46 infografik bulunmaktadır.

Ayrıca web sitesinde çocuklar ile öğretmenlere özel hazırlanan “Çocuklar İçin” ve “Öğretmenler İçin” bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerde ilkokul çocuklarına yönelik tasarlanan,  suyun özelliklerini, nerelerde olduğunu, su döngüsünü ve suyu evlerimizde nasıl koruyacağımız ile ilgili bilgileri aktarmak amacıyla geliştirilen film yer almaktadır. “Öğretmenler İçin” hazırlanan bölümde ayrıca öğretmenlerin çocuklara su varlığının yaşam için önemi, su ekosistemi, su kirliliği, su tasarrufu, suyun sürdürülebilirliği konularında bilgi edinmeleri ve su ayak izi konusunda farkındalık geliştirmeleri için aktarabilecekleri bilgilerin yer aldığı bir sunum yer almıştır.

Web sitesi içerisinde sosyal medyada paylaşılacak görseller ile kullanıcıların su okuryazarlığı konusunda kendilerini test edebilecekleri ve su gönüllüsü olabilecekleri bir bölüm de bulunmaktadır.

Proje Kapsamında Neler Yaptık?

Proje kapsamında 2022 yılında gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri ile ilkokul seviyesinde, 30 ilde yaklaşık 3.100 çocuğa ulaştık.

Su varlıkları, su döngüsü, su ekosistemleri, Türkiye'de ve Dünya’da suyun kullanımı, su  tehditleri, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su varlıklarının korunması gibi birçok konuda 46 infografik içeren sutema.org’u yenileyerek yaygınlaştırılmasına devam ettik.

Su Kardeşliği Filmi

,,,