TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Proje, Doğuş Çay markasının katkıları ile 2016 yılında başlamıştır. 2016-2017 yıllarında projenin eğitimlere ilişkin birinci fazı tamamlanmış; ardından projenin 2018-2020 yıllarını kapsayan, örnek bahçe uygulamaları, sürdürülebilir çay tarımı eğitimleri ve çeşit bahçe tesisi çalışmalarını içeren ikinci fazına başlanmıştır. 

,,,

Kapsam/Hedefler

Projede çay tarımı yapılan toprakların uzun yıllar boyunca gereğinden fazla ve aynı karakterde kimyasal gübrelemeye maruz kalması nedeniyle asitleşmesi sonrasında, Rize bölgesinde eğitim ve örnek uygulama çalışmaları ile çay topraklarındaki bozulumla mücadele ve çay tarımının sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Faaliyetler

,,,

Projenin 2016-2017 yıllarına ilişkin birinci etabında üretici, çay eksperi, din görevlisi, kadın, öğretmen ve çocuklardan oluşan yaklaşık 7 bin kişilik bir hedef kitleye, proje amacına yönelik farkındalık eğitimleri verilmesi ve çay üretimi içerisinde yer alan tüm paydaşlarla ortak bir görüş oluşturulması planlanmıştır. Projenin örnek uygulama çalışmalarını da içeren 2018-2020 yıllarındaki 2’inci fazında ise her yıl üretici, kadın, çay eksperi ve din görevlilerinden oluşan 750 kişiye eğitim verilmesi; Rize’nin farklı vadilerini temsilen seçilen 6 örnek bahçede budama, gübreleme, çapalama, dolomit (tarım kireci) ve çay atığından kompost yapımı gibi örnek uygulamaların gerçekleştirileceği örnek bahçelerin oluşturulması ve bölgedeki verimi yüksek çay çeşitlerinden üretilen fidanlar ile gelecekte materyal temini için de kullanılmak üzere bin fidandan oluşan bir çeşit bahçesi tesis edilmesi planlanmıştır.

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

,

Projenin 2016-2017 yıllarına ilişkin birinci fazında planlananın 3 bin kişi üzerinde yani toplamda 10 bin 60 kişiye eğitim verilmiştir. Proje süresi içerisinde bölgede Amonyum Nitrat kullanımı yasaklanmış, Amonyum Sülfat gübre kullanımı ise her geçen gün biraz daha azalmıştır. Böylece bu süreçte toprakların daha fazla asitleşmesi sorunu büyük oranda azalmıştır. Projenin bu asitliliğin tersine çevrilmesi ve toprakların iyileştirilmesine ilişkin uygulamalarıiçeren 2018-2020 dönemine ilişkin olarak ise bu güne kadar (2019 Temmuz) bin 392 kişiye eğitim verilmiş, Buzlupınar, Kambursırtı, Şimşirli, Sümer, Sabuncular ve Çağlayan mevkilerindeki örnek bahçelerde proje uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Özellikle çay atığından kompost yapımına ilişkin uygulamalar sayesinde hem çay atıklarının tekrar çay topraklarına kazandırılması hem de dolomit uygulamaları ile toprak asitliğinin iyileştirilmesi sağlanmıştır. Tüm bu uygulamalar sonucunda 2018 yılında ilk uygulamasına başlanan organik bahçede 3 kat, diğer bahçelerde ise %15-40 arasında değişen oranlarda verim artışı sağlanmıştır. 2019 Kasım ayında 8 çeşitten üretilmiş bin 200 adet fidan ile çeşit bahçesi tesis edilmiştir. Eğitim ve örnek uygulama çalışmalarına devam edilmektedir.

,,,