TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

İş Bankası Kültür Yayınları – TEMA Vakfı Yayınları

Yazar: Worldwatch Enstitüsü Uzmanları

Çeviri: Ayşe Başçı

Düzelti: Ceren Üzel Gürbüz

Türü: Bilimsel

1.Baskı Aralık 2012  

1992 yılı Rio Dünya Zirvesi’nde, devletler sürdürülebilir büyüme için tarihi bir söz verdi: Hem insanların hem de ekosistemin sağlığını destekleyecek bir ekonomik sistem. Aradan geçen 20 yıl ve birkaç zirveden sonra, uygarlık ekolojik bir çöküşe hiç bu kadar yakın olmamıştı. İnsanlığın üçte biri yoksulluk içinde ve diğer iki milyar insanın da önümüzdeki kırk yıl içerisinde aralarına katılacağı öngörülüyor. Nüfusumuz artmaya devam ederken, şehirlerimiz gittikçe daha fazla insanı barındırabilmek için genişlerken ve ekolojik sistemimiz çökerken, nasıl sürdürülebilir refahın adil bir şekilde paylaşımına doğru ilerleyeceğiz? Rio+20 Birleşmiş Milletler Konferansında ve sonrasında, bu hayati konu üzerinde tartışmayı teşvik etmek amacıyla, “Dünyanın Durumu 2012: Sürdürülebilir Refaha Doğru”, 20. Yüzyılda sürdürülebilir gelişimin ilerleyebilmesi için yenilikçi projelere, yaratıcı kurallara ve yeni yaklaşımlara vitrin oluyor. Dünya çapında uzmanlar tarafından yazılan makalelerle, bu rapor; küresel ekonomi ve sürdürülebilirlik konusunda güncel eğilimlere kapsamlı bir bakış, en acil çözüm bekleyen çevresel ve insani sorunlardan bazılarının kesin çözümlerine politika aracı, ekolojik sağlığı ve refahı destekleyen yenilikçi ekonomik kurumlara bir yol sunmaktadır. “Sürdürülebilir Refaha Doğru” Worldwatch Enstitüsünün çok satan Dünyanın Durumu Serisi’nin en son yayınıdır. Dünyanın Durumu Serisi; önemli küresel konularda politika çözümleri ve araştırmalar için en bilinen ve en güvenilir kaynaktır. Dünyanın Durumu 2012, yıllık deneyimle, küresel ekolojik sistemin ve sistemi şekillendiren ekonomik güçlerin net, faydalı bir görünümünü - gelecekte daha sürdürülebilir ve adil bir ekonomik sistemin nasıl ustalıkla yapılacağını - sunmak için inşa edilmiştir.