TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Yayın Adı: Dünyanın Durumu 97

Kategori: TEMA Yayınları

Sayfa Sayısı: 295 s.

Yazar: Lester BROWN ve Worldwatch Uzmanları

Düzenleyen: TEMA Vakfı

Türü: Bilimsel

ISBN: 975-7169-09-9

ISSN: 1330-882-X

Basım Yılı: 1.Basım 1997

Dünyanın Durumu'nun ondördüncü sayısında, Lester R. Brown ve Worldwatch Institute'un araştırma ekibi, 1992 Rio Yerküre Zirvesi'nden bu yana, sürdürülebilir kalkınma hedefine doğru ilerleyişimizi gerçekçi bir açısıyla değerlendiriyor. Sürdürülebilirliğin planlaması ve stratosferdeki ozon tabakasını korumayı hedefleyen uluslararası konvansiyonun uygulanmasında bazı kazanımların sağlandığını, ama genel bir değerlendirme yapıldığında gezegenimizdeki geniş kapsamlı çevresel bozulma ve kaynak tüketimi eğiliminin sürdüğü sonucuna varıyorlar."

İçindekiler:

  1. 1. Rio'nun Mirası
  2. 2. Besin Sıkıntısı Olasılığına Karşı
  3. 3. Dünya Genelindeki Tarım Alanlarının Korunması
  4. 4. Gelişmekte Olan Ülkelerde Kronik Hastalıkların Önlenmesi
  5. 5. İklim Değişimi Ekolojisini Araştırmak
  6. 6. Doğal Hizmetlerin Değerini Bilmek
  7. 7. Değişen Güvenlik
  8. 8. Yardımlarla Reform
  9. 9. Ozon Deneyiminden Ders Almak