TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Yayın Adı: Dünyanın Durumu 93

Kategori: TEMA Yayınları

Sayfa Sayısı: 312 s.

Yazar: Lester BROWN ve Worldwatch Uzmanları

Düzenleyen: TEMA Vakfı

Türü: Bilimsel

ISBN: 975-7169-00-5

Basım Yılı: 1.Basım 1993

Dünyanın Durumu 1993, refahımızın, çevresel olarak sürdürülebilir küresel bir ekonominin oluşturulmasına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu gün atacağıız adımlara göre çocuklarımız ya gelişmekte olan bir dünyada, ya da yıpranmış bir çevrede büyüyecektir. Dünyanın Durumu 1993'ün amacı, iş dünyasını, çevre koruma ile arkadaş yapmaktır.Biyiolojik ve kültürel çeşitliliği korumaktır. Sürdürülebilir bir ekonomide ticari faaliyetlerin nasıl olması gerektiğini tartışmaktır.

İçindekiler:

  1. 1. Yeni Bir Dönem Başlıyor

2. Susuzluk Sorunu

  1. 3.Mercan Resiflerinin Canlandırılması
  2. 4. Kalkınmada Cinsiyet Ayrımının Kaldırılması
  3. 5. Yerel Halkın Haklarının Tanınması
  4. 6. Gelişmekte Olan Ülkelerin Enerji Sorunu
  5. 7. Demiryollarının Canlanması
  6. 8. Barışa Hazırlanmak
  7. 9. Çevre Korunması ile Ticaretin Bağdaşması
  8. 10. Gelecek Sanayi Devriminin Oluşumu