TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Yayın Adı: Erozyonla Mücadele (Tema Eğitim Semineri Notları)

Kategori: TEMA Yayınları

Sayfa Sayısı: 297 s.

Düzenleyen: TEMA Vakfı Eğitim Bölümü

Türü: Eğitim

ISBN: 975-7169-20-X

Basım Yılı: 1. Basım 1999, 2. Basım 2000, 3. Basım 2003

TEMA Vakfı erozyonla maruz kalınan tehlike ve bu tehlikeye karşı mücadele ile doğal varlıklarımız olan topraklarımız, ormanlarımız, meralarımız ve su kaynaklarımızın korunması yönünde halkımızı bilgilendirme ve toplumsal bir bilinç yaratma gayretlerini artan bir inançla sürdürmektedir. Böyle bir mücadelenin, önemli unsuru, kuşkusuz olarak eğitimdir. Bu mücadele, temelde insanın doğaya bakışı, doğayla olan ilişkisi, kısaca yaşam biçimi ile tutum ve davranış değişiklikleri ise, ancak sistemli ve etkili bir eğitim desteği ile çabuklaşabilir.

İçindekiler:

 1. 1. Toprak, oluşumu ve önemi
 2. 2. Toprak erozyonu, oluşumu ve nedenleri
 3. 3. Toprak erozyonuna farklı bir yaklaşım
 4. 4. Arazi kullanımı ve erozyon ilişkisi
 5. 5. Orman - erozyon ilişkisi
 6. 6. Mera - erozyon ilişkisi
 7. 7. Ekosistem, doğal denge ve insan
 8. 8. Toprak ve orman kaynaklarımızın ekolojik değerlendirmesi
 9. 9. Biyoçeşitlilik
 10. 10. Toprak, erozyon, insan ve bir bilgilendirme yaklaşımı
 11. 11. Erozyonun Sosyo ekonomik Nedenleri ve Sonuçları
 12. 12. Temel Çevre Sorunları
 13. 13. TEMA Vakfı