TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Yayın Adı: Çevre Sorunları Biyolojik Çeşitlilik ve Orman Gen Kaynaklarımız

Kategori: TEMA Yayınları

Sayfa Sayısı: 196 s.

Yazar: Prof. Dr. Kâni IŞIK

Türü: Bilimsel

ISBN: 975-7169-18-8

Basım Yılı: 1. Basım 1999

Erozyon, çoraklaşma ve çölleşme ile kaybettiğimiz yalnız topraklarımız değil, geleceğimizdir. Toprak yok olursa bunun üzerinde yaşayan canlılar da yok olmaktadır. TEMA Vakfı olarak erozyonun getirdiği zararları anlatırken yiyeceğimizi, suyumuzu ve havamızı sağlayan bu canlıların toprak üzerinde olduğunu, topraksız yaşam koşullarımızın sürdürülemeyeceğini anlatmaya gayret ediyoruz. Ancak, o canlı toprağın oluşmasında da, verimliliğin sürdürülmesinde de sayılamayacak kadar çeşitli bitkilere ve hayvanlara gereksinim vardır. O halde, topraklarımızla birlikte bu canlıların varlığını da sürdürmemiz gerekir.

İçindekiler:

 1. 1. Mutlu Köy'ün ekolojik öyküsü
 2. 2. Nüfus artışı ve çevredeki kavgalar
 3. 3. Gençler neler yapabilir?
 4. 4. Kent ekosistem modeli ve çevre sorunları
 5. 5. Doğal alanların ve türlerin korunması insanlık için neden önem taşır?
 6. 6. Türlerin nesillerinin korunmasında beş büyük gemi
 7. 7. Biyolojik zenginlikler ve biyoteknoloji: Nedir? Neden önemlidir?
 8. 8. Güçlü bilim: Genetik; sihirli asit: genler
 9. 9. Bitkilerin evrimi
 10. 10. Bitkilerin evcilleştirilmesi ve evcilleştirme açısından egzotik türler
 11. 11. Gen kaynakları ve çevre korunmasındaki yeri
 12. 12. Genetik erozyon ve bitki türlerimiz
 13. 13. Genetik kirlenme ve orman ağaçlarımızda durum
 14. 14. Orman ağacı türlerimizde lokal ırkların önemi ve genetik kirlenme sorunları
 15. 15. Bitki gen kaynaklarımız niçin korunmalı ve planlanmalıdır?
 16. 16. Amerika Birleşik Devletlerinin Güneydoğu Eyaletlerinde orman ağacı ıslahı konusundaki uygulamalar ve gelişmeler
 17. 17. Orman gen kaynakları koruma stratejileri ve Cedrus libani üzerinde bazı öneriler