TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Yayın Adı: O Bizim Son Umudumuz

Kategori: TEMA Yayınları

Sayfa Sayısı: 48 s.

Yazar: Serhat TAŞPINAR

Türü: Tiyatro

ISBN: 975-7169-10-2

Basım Yılı: 1. Basım 1998

"O Bizim Son Umudumuz" oyununda günümüz insanlarının felaketler karşısındaki duyarsızlığı, felaketler yaşandıktan sonra ortaya çıkan insan davranışları, erozyon ve çölleşmenin doğal sonucu olan açlık, toplumun ruh sağlığının bozulması, toplumsal çatışmalar ve göç olgusu vurgulanmaktadır. Ayrıca günümüz insanı ile gelecek kuşaklar arasındaki dramatik hesaplaşma ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.