TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Yayın Adı: Biyoçeşitlilik Önemi ve Korunması

Kategori: TEMA Yayınları

Sayfa Sayısı: 40 s.

Yazar: Prof. Dr. Necmettin ÇEPEL

Türü: Bilimsel

ISBN: 975-7169-06-4

Basım Yılı: 1. Basım 1997

Canlı organizmaları ve onların ekolojik işlevlerini yakından tanıma ve değerlendirme, onların korunmasıyla özdeşleşmiştir. Bu tür bilgilenme, "Biyolojik çeşitlilik" veya "Biyoçeşitlilik"in tanınması ve ekolojik olarak değerlendirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için bu araştırmada şu konular üzerinde durulmuştur: Biyoçeşitlilik ile ilgili temel kavramların tanıtılması / Biyoçeşitliliğin ekolojik olarak değerlendirilmesi / Korunma ilkeleri / Türkiye'nin biyoçeşitlilik bakımından durumu.