TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Hukuk Danışmanı
Avukat Ömer AYKUL
Hukuk Danışmanı
omeraykul@superonline.com
Eğitim Bölümü İçerik Geliştirme Danışmanı
Esra DÜZGÜN BAYTEKİN
İçerik Geliştirme Danışmanı
esra.baytekin@tema.org.tr