TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Danışman
Avukat Ömer AYKUL
Hukuk Danışmanı
omeraykul@superonline.com