TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Hukuk Danışmanı
Avukat Ömer AYKUL
Hukuk Danışmanı
omeraykul52@gmail.com