TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Mehmet Pala

Prof. Dr. Mehmet Pala, 1968 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olmuş, ardından Berlin Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim görerek 1976 yılında doktorasını tamamlamıştır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşunda bulunmuş ve çeşitli dersler vermiştir. Ege Üniversitesi’nden 1981 yılında Doçent unvanını almış ve 2012 yılına kadar Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır.

TÜBİTAK Beslenme ve Gıda Teknolojisi Bölümü’nde 1985-1995 tarihleri arasında yaptığı Bölüm Başkanlığı döneminde çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yürütmüştür. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 1989 yılında profesör olmuştur. Ege Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki çalışma sürecinde ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya, Güney Afrika, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Avustralya gibi birçok ülkede üniversite ve araştırma kurumlarında araştırma ve inceleme yapmıştır.

20 yıl sanayi deneyimi bulunan Pala, Döhler Gıda Sanayi Genel Müdürlüğü, Konfrut A.Ş., Gözlem Gıda ile Eurofins Gıda Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 

100’ün üzerinde Türkçe ve yabancı dillerde yayını bulunan Prof. Dr. Mehmet Pala’nın, biri Almanca olmak üzere Türkçe toplam yedi kitabı yayınlanmıştır. "Kendi kendine ısınan konserve” konusunda bir de patenti vardır.

Uluslararası birçok kuruluşta üyeliği devam eden Prof. Dr. Mehmet Pala'nın Ulusal Beslenme Platformu II. Başkanlığı, Türkiye Obezite Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Diyabet, Beslenme ve Obezite Derneği Başkan Yardımcılığı, Türkiye Diyabet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeliğine devam etmektedir.

Halen Haliç Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,