TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Prof. Dr. Erhan AKÇA

Prof. Dr. Erhan Akça, 1992 yılında  Çukurova Üniversitesi’nden mezun olmuş, aynı okulda 1995 yılında yüksek lisans eğitimini, 2001 yılında da doktora eğitimini tamamlamıştır. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Akça, 2001 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak göreve atanmıştır. Sonraki yıllarda farklı üniversitelerde görev alan Akça, 2009  yılında Tokyo Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Erhan Akça’ya 2017 yılında Adıyaman Üniversitesi tarafından “Prof. Dr.” unvanı verilmiştir.

Akça, İngiliz Kültür Heyeti Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (IAESTE) burslarıyla Almanya, İngiltere ve İskoçya'da mineraloji, seramik ve mikromorfoloji çalışmalarını yürütmüştür. NATO, Avrupa Birliği, Uluslararası İnsanlık ve Doğa Araştırma Enstitüsü (Japonya), İngiliz Kültür Heyeti, TÜBİTAK, Mitsui Environmental Fund, GAP İdaresi, Çukurova, Adıyaman ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri tarafından desteklenen 50'ye yakın projede yürütücü veya yardımcı araştırmacı olarak çalışmıştır. 

20 adet yüksek lisans, 7 adet doktora jürisinde görev alan Prof. Dr. Erhan Akça TEMA Vakfı'nın Bilim Kurulu Üyesidir.

Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi Avrupa Toprak Bürosu'nda Ulusal Teknik Uzman olarak görev alan Akça, 2013 yılından bu yana Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda El Sanatları Bölüm Başkanlığı görevini de yürütmektedir.  

,,,,,,,