TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Doç. Dr. Mehmet ÖZALP, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olduktan sonra 1994 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanıp 1995 yılında resmiburslu olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. 1997 yılında Mississippi State Üniversitesinde (ABD) yüksek lisans öğrenimini, 2003 yılında ise Clemson Üniversitesi’nde doktora öğrenimini tamamlamıştır.

Mart 2004 tarihinde Kafkas Üniversitesi ardından Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde bulunan Orman Fakültesi’nin Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Yönetimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.

Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesindeki Artvin Meslek Yüksekokulu’nda 2007 – 2008 yılları arasında Yüksekokul Müdür Yardımcılığı görevine ek olarak 2009 yılından bu yana Orman Fakültesi’nde Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir. Ayrıca, 2012 – 2020 yılları arasında Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, 2017 – 2020 yılları arasında ise Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Uzmanlık alanları arasında; havza yönetimi ve planlaması, ormanlık havzalarda hidrolojik süreçler, doğal su kaynakları, sulak alanlar (su basar ormanlar) ekolojisi, akarsularda su kalitesi, alan/arazi kullanım değişiklikleri, toprak koruma (erozyonla mücadele), kuraklıkla mücadele vb. araştırma konuları yer almaktadır. Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora programları bünyesinde yukarıda sıralanan araştırma konularını kapsayan çok sayıda ders vermektedir.

Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanan çok sayıda bilimsel yayınlara ek olarak, yürütücülüğünü yaptığı ve/veya araştırmacı olarak bulunduğu çok sayıda araştırma projesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasında da katkı sağlamıştır.

Halen, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde bulunan Orman Fakültesi’nin, Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Yönetimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Özellikle Artvin’deki Cerattepe madencilik işletmeciliğine karşı önemli mücadeleler veren Yeşil Artvin Derneği’nde 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Özalp

,,,