TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Ali Metin Duruk

Ali Metin Duruk, 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 1972 yılında Alarko’da çalışma hayatına başlamıştır.

1975 yılında serbest çalışma hayatına başlayan Duruk, kurduğu Friterm A.Ş.’de halen Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir. Ayrıca Aroma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, İREKS A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Duruk İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Friterm A.Ş. olarak Etik İtibar Derneği Kurucu Üyesi de olan Duruk, TEİD Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) ve Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı'nın (ISKAV) kuruluşunda görev alan Duruk, bu dernek ve kuruluşların Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. TMMOB-MMO’da çeşitli dönemlerde Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri yanında Merkez Saymanlığı görevini yürütmüştür.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruşlarında görev alan Duruk, İSO Meslek Komitesi Başkanlığı, TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcılığını yürütmüş olup halen Meclis Üyesidir. İSİB İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcılığı, ISKAV Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. MMO Teknik Komisyon ve Tesisat Dergisi Yayın Kurulunda görev yapmaktadır. Duruk, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeliğine devam etmektedir.

,,,,,,,,,,,,,,,