TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Süresi

Nisan 2021 – Eylül 2022

Projenin Kapsamı/Hedefleri

TEMA Vakfı olarak, iklim değişikliğinin tarım sektörüne etkileriyle mücadele kapsamında Türkiye’de tarım alanında çalışan 15 sivil toplum kuruluşu ile bir araya gelerek “Tarım için İklim Ağı Projesi”ni başlattık.

1 Nisan 2021 tarihinde başlamış olan projemizin ana amacı; Türkiye'de tarım alanında çalışan STK’lar ile bir sivil toplum ağı oluşturulması ve bu ağ üyelerinin bir araya geldiği toplantılar ile karar vericilere sunulmak üzere politika önerileri geliştirilmesidir. Ayrıca ağ mensubu kuruluş temsilcilerinin kapasitelerinin geliştirilerek, tarım sektöründeki iklim değişikliği etkileri üzerine politika yapım süreçlerinde aktif rol almalarının sağlanması da bir diğer hedeftir.

Proje kapsamında; alanında uzman akademisyenler öncülüğünde ön & derin sektör analizi raporları hazırlanmıştır. Bu araştırmalar ışığında ağ üyelerinin katkıları ile tarım sektöründe iklim değişikliği politikaları üzerine “Politika Öneri Belgesi” hazırlanacaktır. Aynı zamanda Ankara’da gerçekleştirilen proje açılış konferansı, I. Yuvarlak Masa Toplantısı ve çevrimiçi gerçekleştirilen II. Yuvarlak Masa Toplantısı projemiz kapsamında ağ katılımcılarımız ile beraber düzenlediğimiz etkinliklerimizdendir. Tüm bu çıktılar ışığında oluşturulacak politika öneri belgesinin ilgili kamu kuruluşları ile paylaşılması adına savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri planlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca bir iletişim kampanyası da yürütülecektir.

Projede Gerçekleştirilen Faaliyetler

Açılış Toplantısı - Ankara

Projemiz 23 Eylül 2021 tarihinde TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Prof. Dr. Murat Türkeş’in IPCC Raporunun Ana Mesajları ve İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürün Üretimine Etkileri, Prof. Dr. Erhan Akça’nın İklim Değişikliği ve Tarım Politikaları / Sektör Ön Analizi sunumları ve ağ katılımcılarının tanıtım konuşmaları ile devam eden etkinliğimiz tüm paydaşlarımız tarafından ilgi ile takip edildi.

,,,

I. Yuvarlak Masa Toplantısı - Ankara

Projemizin I. Yuvarlak Masa Toplantısı, 25-26 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Danışman hocamız Prof. Dr. Erhan Akça’nın İklim Değişikliği ve Tarım Politikaları başlıklı sunuşunun ardından yuvarlak masa çalışmaları ile devam eden çalıştayımız, grup sunumları ve istişare oturumları ile tamamlanmıştır.

,,,

II. Yuvarlak Masa Toplantısı – Çevrimiçi

11 Şubat 2022 tarihinde II. Yuvarlak Masa Toplantımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Politika Öneri Belgemizin ağ katılımcıları tarafından değerlendirildiği toplantı sonrasında danışman hocalarımızın rehberliğinde belgemizi nihai haline getirdik.

,,,

Savunuculuk ve İletişim Eğitimi – Ankara

10-11 Mart 2022 tarihinde ağ üyelerimizin katılımıyla Ankara’da iki günlük bir eğitim düzenlendik. Ağ üyelerinin savunuculuk ve lobicilik kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan eğitim, "İklim İletişimi" ve "Etkin Paydaş Yönetimi" olmak üzere iki ana modülde düzenlendi. 

,

Paydaş Ziyaretleri – Ankara, İzmir, Manisa, Gaziantep

Proje çıktılarını yaygınlaştımak ve politika önerilerimizi karar vericilerle paylaşmak için proje ekibi olarak eylül ayında bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşerek raporlarımızı teslim edip önerilerimizi paylaştık.

Bakanlık ziyaretlerinin yanı sıra Tarım için İklim Ağı üyesi paydaşlarımızla buluşup ‘İyi Örnek Videoları’ çekimlerini gerçekleştirmek üzere İzmir, Manisa ve Gaziantep’e de ziyaretler düzenledik.

,
,

Proje Kapsamında Üretilen Raporlar

Tarım İçin İklim Ağı Proje Videoları

,,,