TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Süresi

Mayıs 2019 – Kasım 2020

Projenin Kapsamı/Hedefleri

Projeye, ülkemizin hayat damarları olan 25 nehir havzasının yönetimine sivil toplumun katılımını güçlendirmek gayesi ile başlanmıştır. Projenin ana amacı; yerel halk ve STK’ların suyun korunmasına yönelik kapasitelerini arttırmak, NHYP’lere (Nehir Havza Yönetim Planı) katılımlarını güçlendirmek ve yerel/ulusal düzeyde kamu kurumları ve yerel paydaşlar arasındaki diyaloğu geliştirmektir.

Projede Gerçekleştirilen Faaliyetler

Proje süresince çeşitli çalıştaylar ve seminerler düzenlenmiş olup, yurtiçinde ve yurtdışında çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ülke genelinde 50’den fazla noktada stantlar açılarak farkındalık artırma etkinlikleri düzenlenmiş, 10 nehir havzası ziyaret edilmiştir. Proje ortakları olan ”European Environmental Bureau (Avrupa Çevre Bürosu)” ve “Friends of the Earth Croatia (Dünyanın Dostları Hırvatistan)” kuruluşları tarafından iki adet deneyim paylaşımı raporu hazırlanmıştır. Sokak röportajları videosu ve konu ile ilgili sıkça karşılaşılan soruların yanıtlandığı iki adet uzman videosu hazırlanarak yayınlamıştır. Yürütülen sosyal medya kampanyası ile 3 Milyondan fazla kişiye ulaşılmıştır.

,

,,,