TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Süresi

Ağustos 2018 – Eylül 2019

Projenin Kapsamı/Hedefleri

Proje kapsamında, iklim eyleminde eşit temsiliyetin sağlanması için kadın gönüllülerimizin kapasitesinin artırılması ve yerelde savunuculuk yapacak kadın liderler yetiştirilmesini amaçlanmıştır.

Projede Gerçekleştirilen Faaliyetler

Proje süresince düzenlemiş olduğumuz eğitimlere 29 ilden toplam 86 temsilcimiz katılmıştır. Katılımcılar, bölgelerinde iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum kapsamında neler yapabilecekleri konusunda bilgi edinmenin yanı sıra savunuculuk çalışmalarını destekleyecek şekilde kapasitelerini de artırma imkânı buldular. Ayrıca proje kapsamında “İklim Değişikliği ve Kadın” konulu hazırlanan videolar TEMA Vakfı web sitesi ve Youtube kanalında açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.

,,,,,,,