TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Süresi

Nisan 2018 -  Nisan 2019

Projenin Kapsamı/Hedefleri

Proje kapsamında Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum strateji, politika ve uygulamaları hakkında kamuoyunda bilginin artırılması, yerelde ve ulusalda iklim değişikliğiyle ilgili savunuculuk çalışmaları yapılması amaçlanmıştır. Proje özel olarak gençlerin iklim değişikliği konusundaki kapasitelerin arıtılması ve karar alma süreçlerine dahil olmalarının sağlanmasına odaklanmıştır.

Projede Gerçekleştirilen Faaliyetler

Proje süresince pek çok seminer ve eğitim düzenlenmesinin yanı sıra daha fazla kişiye ulaşmak amacı ile konusunda uzman akademisyenlerle röportajlar gerçekleştirilerek 6 adet video hazırlanmıştır. Videolar açık kaynak olarak TEMA Vakfı web sitesi ve Youtube kanalında açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.

,,,,,,,