TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Süresi

Faz 1: 1 Kasım 2012 - Ocak 2015

Faz 2: 2 Şubat 2015 - Ekim 2016

Faz 3: 3 Ocak 2017 - Aralık 2020

Projenin Kapsamı/Hedefleri

İtalya, Belçika ve Batı Balkan ülkelerinden 8 ortağımızla birlikte yürüttüğümüz projenin genel amacı; proje kapsamında kurulan ENV.net ağını Türkiye ve Batı Balkanlar bölgesinde lider bir platform olarak konumlandırmak ve bölgedeki paydaşlar arasında çevresel politikaları etkileyen bir köprü kurmaktır. Son 3 yıllık periyodda, Türkiye’nin çevre sorunlarına halkın katılımının sağlanması, farkındalığın artması ve döngüsel ekonomi konusunda Türkiye’deki kapasitenin geliştirilmesine odaklanılmıştır.

Projede Gerçekleştirilen Faaliyetler

Proje süresince bugüne kadar; iklim değişikliği, savunuculuk, su varlıklarının korunması, döngüsel ekonomi gibi konularda eğitim, seminer ve konferanslar düzenlenmiştir. Döngüsel ekonomi ve e-atık konulu videolarımıza Youtube kanalımızdan ulaşılabilmektedir.

,,,