TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Proje, Vakfın kurulduğu günden itibaren erozyonla mücadele, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliği koruma, su üretimi, yaban hayatı için habitat sağlama gibi birçok ekosistem hizmeti sunan orman varlıklarının korunması, artırılması, ağaçlandırma çalışmalarının önemi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla bireysel ve kurumsal fidan bağışları ile ülke genelinde hatıra ormanları oluşturulması amacıyla yürütülen ağaçlandırma çalışmalarından oluşmaktadır. Proje sahaları ağırlıklı olarak Orman Genel Müdürlüğü’nün ağaçlandırma programları içerisinde yer alan devlet ormanı sayılan yer niteliğindeki sahalarda gerçekleştirilir ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile fidan dikimlerini ve dikim yapılan her sahada 3 yıl boyunca bakım çalışmalarının yapılmasını içermektedir.

Kapsam/Hedefler:

Yıl içerisinde Vakfa gelen ağaçlandırma bağışları miktarı kapsamında saha araştırması, fidan dikimleri, bakımları ve yeterli başarının tesis edilemediği sahalarda tamamlama dikimlerinin yapılması ile her sahada 3 yılın sonunda minimum %70 başarının sağlanması hedeflenmektedir.

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

Projede ilk hatıra ormanı çalışması 1994 yılında Ankara ilinde tesis edilmiştir. 1994 ile 2020 yılları arasında 196 farklı sahada, 10 bin hektarın üzerinde (13.7 bin futbol sahası büyüklüğü) alanda 11,5 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. 2020 yılı itibari ile kontrolü devam eden 36 sahanın başarı oranı %86’dır.

,