TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Proje, Vakfın kurulduğu günden itibaren erozyonla mücadele, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliği koruma, su üretimi, yaban hayatı için habitat sağlama gibi birçok ekosistem hizmeti sunan orman varlıklarının korunması, artırılması, ağaçlandırma çalışmalarının önemi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla bireysel ve kurumsal fidan bağışları ile ülke genelinde hatıra ormanları oluşturulması amacıyla yürütülen ağaçlandırma çalışmalarından oluşmaktadır. Proje sahaları ağırlıklı olarak Orman Genel Müdürlüğü’nün ağaçlandırma programları içerisinde yer alan devlet ormanı sayılan yer niteliğindeki sahalarda gerçekleştirilir ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile fidan dikimlerini ve dikim yapılan her sahada 3 yıl boyunca bakım çalışmalarının yapılmasını içermektedir.

Kapsam/Hedefler:

Yıl içerisinde Vakfa gelen ağaçlandırma bağışları miktarı kapsamında saha araştırması, fidan dikimleri, bakımları ve yeterli başarının tesis edilemediği sahalarda tamamlama dikimlerinin yapılması ile her sahada 3 yılın sonunda minimum %70 başarının sağlanması hedeflenmektedir.

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

Projede ilk hatıra ormanı çalışması 1994 yılında Ankara ilinde tesis edilmiştir. 1994 ile 2022 yılları arasında 265 farklı sahada, 16 bin hektarın üzerinde (22.400 bin futbol sahası büyüklüğü) alanda 17 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturulmuştur.

2022 yılı itibariyle kontrol programı içerisinde yer alan 102 farklı sahada başarı oranı ve fidan dikim çalışmalarının takibine devam ettik. Fidan dikimleri yapılan ve üç yıllık bakım ve tamamlama dikimine konu sahalardan üçüncü yılını tamamlayan sahaların başarı ortalaması %84, ikinci yılını tamamlayan sahaların başarı ortalaması %78, henüz birinci yılını tamamlayan sahaların başarı ortalaması %70’tir.

,