TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Yetkililerin Yapması Gerekenler

 • Yanan alanlarla ilgili her türlü veri ivedilikle toplanmalı ve şeffaflık ilkesi gereğince kamuoyuyla paylaşılmalı
 • Yeniden ormanlaştırmaya konu olacak sahaların uygulama planı ve projeleri ivedilikle hazırlanmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalı
 • Yetişme ortamı özellikleri (toprak, iklim, topoğrafya) dikkate alınarak, yanan alanlarda yapılacak fonksiyonel çalışmalar belirlenmeli
 • Sahanın vejetasyon (bitki) analizi, flora ve fauna durumuna göre yapılacak çalışmalara karar verilmeli, lokal endemik türler korunmalı
 • Doğal gençleştirmeye konu olacak sahalar öncelikli çalışmaya konu edilmeli
 • Yanan emvalin (ağaçlar vb.) boşaltılması sırasında yaban hayatı ve habitatlarına uygun, yeterli emval sahada bırakılmalı
 • Yanan alanlarda gerçekleştirilecek toprak işleme faaliyetlerinin yeri, şiddeti ve yöntemi belirlenmeli, erozyon riskinin yüksek olduğu alanlarda, erozyon tedbirleri alınarak çalışılmalı
 • Çalışılması zor alanlar (dik, sarp, kayalık ve taşlık) ile doğal orman içi açıklıklar doğal seyrine bırakılmalı
 • Makilik alanlar yapısal ve işlevsel olarak tekrar makilik olarak doğal gençleştirmeye konu edilmeli ya da bu şekilde restore edilmeli
 • İklim değişikliği sürecinde oluşacak büyük yangınlar sonrası yeniden ormanlaştırma çalışmalarına hazırlıklı olmak amacıyla uygun orijinlerde tohum stokları oluşturulmalı
 • Stoklara alınan tohumların stoklama öncesinde çimlenme testleri yapılmalı
 • Yeniden ormanlaştırma çalışmalarında öncelikle doğal gençleştirme esas alınmalı, yeterli tohum kaynağına sahip olmayan alanlarda doğal gençleşme tohum takviyesi ile desteklenmeli
 • Yeterli tohum kaynağına sahip olmayan ve doğal gençleşmenin uygun olmadığı sahalarda ekim ve dikim yöntemleri ile çalışılmalı
 • Çalışmalar sırasında yanmadan kalan ve yeniden ormanlaştırma çalışmalarına engel olmayan vejetasyon korunmalı
 • Yangın sonrası yanan alanların yeniden orman haline getirilmesi sürecinde kamuoyu etkin ve düzenli olarak bilgilendirilmeli
,
,