TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Vatandaşların Alması Gereken Önlemler

 • Orman alanlarında ve orman sınırlarına yakın alanlarda kesinlikle ateş ve mangal yakılmamalı
 • Ormanlarda, izin verilen piknik alanları dışında piknik yapılmamalı
 • Ormana çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atılmamalı
 • Ormanlık alanlarda sigara içilmemeli ve orman kenarı karayollarına sigara izmaritleri kesinlikle atılmamalı
 • Ormana sınır durumdaki tarım alanları başta olmak üzere, toprak bozulumuna da sebep olan anız yakımından vazgeçilmeli, yakanlar veya yakma teşebbüsünde olanlar uyarılmalı ve yetkili mercilere bildirilmeli
 • Bahçe ve tarlalardan çıkan budama ve biçim artıkları yakılmamalı
 • Ormanlık alanlara yakın yerlerde yapılan düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılmamalı
 • Orman sınırlarına yakın alanlarda, kuru otların olduğu yerlere araç park edilmemeli
 • Enerji nakil hatlarında, hatlara zarar verecek ve yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınılmalı
 • Yangın riski görülen durumlarda hemen Acil Çağrı Hattı 112 veya Orman Yangını İhbar Hattı 177 aranarak ihbarda bulunulmalı
,,,

Yetkililerin Alması Gereken Önlemler

 • Yangın riski yüksek dönemlerde ormana girişler yasaklanmalı ve bu dönemlerde ormanlarda denetimler ve denetim ekiplerinin sayısı artırılmalı
 • Yangın riski yüksek bölgelerde enerji nakil hatlarında kablo ayırıcı kelepçelerin bulundurulması mutlaka sağlanmalı
 • Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yangına ilk müdahale eden hava, kara araçlarının ve ekiplerin sayısı artırılmalı
 • Yangın konusunda yeni uzman personel yetiştirilmeli ve rotasyon uygulaması dışında tutulmalı
 • Yangın sezonu dışında AFAD, OGM ve İtfaiye iş birliği ile ortak yangın tatbikatları yapılarak uygulama eksiklikleri gözden geçirilmeli
 • Yangına hassas bölgelerde ve özellikle genç ağaçların olduğu ormanlarda, orman bakımları mutlaka aksatılmadan yapılmalı
 • Yangın riski yüksek yerlerdeki yol kenarlarında 100-150 metrelik şeritlerde organik madde azaltma ve budama çalışmaları yapılmalı
 • Orman içi yollarda 30-50 metre genişliğinde şeritlerde ölü ve diri örtü temizliği yapılmalı
 • Yangına hassas ve ormanların yoğun olduğu yerlerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni rekreasyon alanları belirlenmeli ve bu alanları vatandaşların ücretsiz kullanmaları sağlanmalı
 • Ormanların ziraat ve yerleşim alanlarına sınır olduğu yerlerde, geniş aralıklarla, sert yapraklı ağaç türleriyle 50-100 metre genişliğinde tampon bölgeler oluşturulmalı ve bu alanlarda yanıcı madde azaltma çalışmaları gerçekleştirilmeli
 • Orman yangınlarıyla mücadelenin önemli bir parçasını oluşturan su toplama çukuru ve havuzlarının sayısı artırılmalı
 • Doğal orman içi açıklıklarda ağaçlandırma çalışması yapılmamalı
 • Yangın anında planlı tahliye için yangın tahliye planları hazırlanmalı
 • Orman içi köylerde yangın eğitimleri verilmeli ve orman işçisi alımlarında bu köylere öncelik verilmeli
 • 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında verilecek izinlerde orman yangını risk değerlendirmesi yapılmalı, izin verilen yerlerde orman yangınına karşı tedbirlerin alınması sağlanmalı
 • Tarım alanlarından orman yangını çıkma tehlikesi ve riski olan alanlar tespit edilerek, buraların yakınına orman yangınları acil ilk müdahale timleri yerleştirilmeli ve bu alanların yakınında yangın havuzları oluşturulmalı
,

Politika Düzeyinde Alınması Gereken Önlemler

 • Orman yangınları ile mücadelede yeterli araç, gereç ve personeli karşılamak için gerekli bütçe ayrılmalı, yangında yerel personel gereksinimi karşılanmalı
 • AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Üniversiteler, Askeri Birlikler, Güvenlik güçleri ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın iş birliğini güçlendiren yangın yönetim planları hazırlanmalı, bunu sağlamak üzere mevzuat düzenlemeleri yapılmalı
 • İklim değişikliği senaryoları da göz önüne alınarak aynı bölgede birden fazla noktada çıkabilecek ve mücadelesi zor orman yangınlarına karşı “Büyük Orman Yangınları Eylem Planları” hazırlanmalı ve uygulanmalı
 • İl orman yangınlarıyla mücadele komisyonuna Sivil Toplum Kuruluşları'nın katılımı sağlanmalı
 • Orman içinden geçen enerji nakil hatlarında olması gereken standartlar ile direkler ve iletkenler arası mesafeler gözden geçirilerek güvenlik sınırları yeniden belirlenmeli
 • 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında verilecek izinlerin kapsamı daraltılmalı
 • İklim değişikliği senaryoları dikkate alınarak orman ekosistemlerinin direncini artırmaya ve uyumunu sağlamaya yönelik tedbirler alınmalı
 • Yangın amirinin konumunu güçlendirecek mevzuat düzenlemesi yapılmalı

Medya ve Kurumların Alması Gereken Önlemler

MEDYA

 • Yangın sezonunda hava durumu ile birlikte yangın riski konusunda da uyarıcı bilgiler tüm medya kanallarında verilmeli
 • Yangın sezonunda orman yangınları konusunda bilgi paylaşımı ve uyarılar artırılmalı

 ENERJİ NAKİL VE DAĞITIM ŞİRKETLERİ

 • Orman içinden geçen enerji nakil hatlarında direkler arası mesafe belirlenen standartlara uygun hale getirilmeli
 • Trafoların yerleri orman yangın riski açısından değerlendirilmeli, riskli olanların yerleri değiştirilmeli, var olanların yakınında söndürme ekipmanı bulundurulmalı
 • Hat ve trafo bakımları düzenli yapılmalı
 • Trafoların çevresinde en az 30 metre çapında yanıcı hiç bir madde bulunmayacak şekilde düzenli olarak temizlik yapılmalı
 • Yangın riski yüksek bölgelerde enerji nakil hatlarının bir program dahilinde yeraltına alınması sağlanmalı
 • Yangın riski yüksek bölgelerde henüz yer altına alınmamış olan enerji nakil hatlarının altında organik madde miktarı periyodik olarak azaltılmalı, tellere değmesi olası ağaçlarda budama yapılmalı
 • Enerji nakil hatlarında kuşların yoğun olduğu yerlerdeki direkler ve iletkenler kuş konmazlarla veya özel plastik kılıflar ile yalıtılmalı, leyleklerin yoğun olduğu bölgelerde direk üzerine iletkenden en az 1 metre yükseklikte leyleklerin yuva yapmasını sağlayacak yapılar oluşturulmalı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 • Okullarda orman yangınları konusunda eğitim çalışmaları artırılmalı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

 • Camilerde orman yangınlarını önlemek üzere bilgilendirme ve uyarılar yapılmalı
,,,