TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Proje Türkiye İş Bankası’nın katkıları ile TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde 2008 yılında başlamıştır. 2008-2018 yıllarını kapsayan 10 yıllık süre içerisinde ilk 5 yıl içerisinde İş Bankası ormanlarının tesisi ve dikilen her sahanın 5 yıl süre ile bakımlarının yapılması planlanmıştır.

,

Kapsam/Hedefler

Projede genel olarak başta çocuklar olmak üzere ülkemizdeki insanlarda; erozyonla mücadelede ağaçlandırma çalışmalarının önemi, orman varlıklarının korunması konusundaki farkındalığın artırılması; ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma seferberliği çalışmalarına katkı sağlanması; kurumsal sosyal sorumluluk anlamında çevre ve doğaya karşı sorumlulukların yerine getirilmesi; bu konuda örnek teşkil edecek çalışmalar yürütülmesi amaçlanmıştır.

Faaliyetler

Projede ilk beş yıl içerisinde 2008 yılında 15, 2009 ve 2010 yıllarında 17, 2011 ve 2012 yıllarında 16 olmak üzere belirlenmiş illerde her ilde ortalama 20 hektar, belirlenen diğer 10 ilde ise 5 hektar olmak üzere fidan dikimlerinin yapılması ve dikimi yapılan sahaların 5 yıl boyunca bakım çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Her ildeki fidan dikimlerinin civar okullardaki öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen fidan dikim törenleri ile başlaması ve bu anlamda çocuklarda farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 5 yıllık ilk dikim dönemi içerisinde 1.470 hektar (yaklaşık 2.000 futbol sahası büyüklüğü) alanda 2,2 milyon fidan dikilmesi planlanmıştır. Dikim yapılan tüm sahalarda Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı teknik personelleri eşliğinde saha kontrolleri gerçekleştirilmesi ve yeterli başarının sağlanamadığı sahalarda tamamlama dikimleri yapılması sağlanmıştır. 

,

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

Projede planlandığı şekilde 81 ilde fidan dikimleri gerçekleştirilmiş, planlananın üzerinde bir alanda toplamda 1.604 hektar (yaklaşık 2.150 futbol sahası büyüklüğü) alanda 2,2 milyon fidan dikilmiştir. Dikim yapılan tüm sahalarda ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde her saha için 5 yıl boyunca kontroller gerçekleştirilmiş ve yeterli başaranın sağlanamadığı illerde tamamlama dikimleri ve bakım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2020 yıl sonu itibari ile projenin başarı oranı %84 olarak tespit edilmiştir. Proje, ağaçlandırma alanında; bir Sivil Toplum Kuruluşu, özel sektör ve kamu iş birliği ile gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük sosyal sorumluluk projesidir.

81 İlde 81 Orman Proje Sahaları

,,,,,,,