TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Zeytin Tarımı Yapılan Alanlarda Örtü Bitkisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması: Akhisar Örneği Projesi

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Proje, TEMA Vakfı’nın Tarım Topraklarını ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Fonu kapsamında 2021 yılında uygulamasına başlanan bir projedir. Projede 2021-2023 yılları arasında yürütülecek örnek uygulama çalışmaları ile bahçe kuruluşu açısından uygun olan bahçelerde, zeytin sıra aralarında toprak organik madde ve azot içeriğinin artırılmasına yönelik, baklagil yem bitkileri ile örtü bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma bir örnek uygulama olarak Akhisar ilçesinde yürütülecektir. 

Kapsam/Hedefler

Proje Akhisar ilçesinde yoğun zeytin tarımı yapılan en az 5 köyde, belirlenen 10 zeytin bahçesinde yürütülecektir. Projede zeytin sıra aralarında baklagil cinsi yem bitkileri yetiştiriciliği ile toprağın organik madde miktarının artırılması, sıra aralarında erozyonun önlenmesi, havanın azotunun toprağa fikse edilmesi (bağlanması) amaçlanmıştır. Böylece toprakların erozyona karşı korunması, organik madde miktarının artması ile birlikte toprağın iyileştirilmesi, su tutma kapasitesinin artırılması, toprak içi biyolojik aktivitenin artması, havanın azotunun toprağa bağlanması ile kimyasal gübre kullanımının azaltılması, ihtiyaç halinde kimyasal gübre yerine organomineral gübre kullanımının yapılması, hayvancılık ile uğraşan üreticiler için de arzu edilmesi halinde yem bitkisinin bir kısmının biçilerek kaba yem olarak kullanılması, böylece üreticilerin kaba yem maliyetlerinin de azaltılması hedeflenmiştir. İlave bir faaliyet olarak zeytin sineği ile mücadelede biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması konusunda da uygulamalar yapılacaktır.

Faaliyetler

Projenin 2021 yılına ilişkin ilk yılında bahçelerin belirlenmesi, paydaş görüşmeleri, üretici eğitim içeriklerinin hazırlanması, üretici eğitimleri, seçilen örnek uygulama bahçelerinin uygulama öncesi toprak analizleri, kışlık yetiştirilecek olan yem bitkilerinin ekim döneminde ekim uygulamaları ve organomineral gübre uygulamaları gerçekleştirilecektir.

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akhisar Ziraat Odası iş birliğinde yürütülen projede ilgili kurumları ve uygulama yapılacak köyler ile paydaş görüşmeleri, uygulama bahçelerinin seçileceği köy ziyaretleri ve üreticiler ile görüşmeler ve üretici eğitimleri içerik geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 2021 yılı Ağustos sonu itibari ile “Zeytinlik Alanlarda Örtü Bitkisi Yetiştiriciliği ile Yeşil Gübreleme” broşürü hazırlanmış, Dereköy ve Ballıca Köylerinde yaklaşık 50 üreticinin katılımı ile eğitim ve proje bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, örnek uygulamaların yapılacağı 10 adet zeytin bahçesi belirlenmiştir.

2022 yılında Akhisar ilçesine bağlı Bekirler, Hamidiye, Ballıca, Zeytinliova, Dereköy ve Mecidiye mahallelerinde toplam 12 adet uygulama bahçesinde baklagil cinsi yem bitkileri ile örtü bitkisi yetiştiriciliği ve yeşil gübreleme uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Örnek uygulama bahçelerinde bitki besin maddesi içeriğinin tespiti amacıyla uygulama bahçelerinden alınan toprak numuneleri ile toprak analizleri yapılmıştır. 110 kişinin katılımı ile bahçe günü etkinliği düzenlenmiştir. 75 kişiye “Zeytinlik Alanlarda Yeşil Gübreleme” konulu eğitim verilmiştir. Akhisar ilçesinde Bekirler, Hamidiye, Ballıca, Zeytinliova, Dereköy ve Mecidiye köyleri içerisindeki 12 adet uygulama bahçesinde organomineral gübre uygulaması ve yeşil gübre amaçlı fiğ+arpa karışımı tohum ekimlerini gerçekleştirilmiştir. Bitki besin maddesi içeriğinin tespiti amacıyla toprak analizleri yapılmıştır. 104 kişinin katılımıyla bir uygulama bahçesinde bahçe günü etkinliği düzenlenmiştir. Üretici eğitimi ve üretici sohbetleri ile yıl içerisinde toplamda 236 kişiye ulaşılmıştır.

2023 yılında Akhisar ilçesine bağlı Bekirler, Hamidiye, Ballıca, Zeytinliova, Dereköy ve Mecidiye mahallelerinde toplam 12 adet uygulama bahçesinde baklagil cinsi yem bitkileri ile örtü bitkisi yetiştiriciliği ve yeşil gübreleme uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Örnek uygulama bahçelerinde bitki besin maddesi içeriğinin tespiti amacıyla uygulama bahçelerinden alınan toprak numuneleri ile toprak analizleri yapılmıştır. 2023 yılı toprak analiz sonuçlarına göre uygulama bahçelerindeki organik madde miktarı 1,08’den 1,38’e yükselmiştir. 52 kişinin katılımı ile bahçe günü etkinliği düzenlenmiştir. 331 kişiye “Zeytinlik Alanlarda Yeşil Gübreleme” konulu eğitim verilmiştir. 2023 yıl sonu itibariyle 100 dekar alanda Akhisar ilçesinde Bekirler, Hamidiye, Ballıca, Zeytinliova, Dereköy ve Mecidiye köyleri içerisindeki 12 adet uygulama bahçesinde organomineral gübre uygulaması ve yeşil gübre amaçlı fiğ+arpa karışımı tohum ekimlerini gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında hazırlanan broşüre aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

,