TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Zeytin Tarımı Yapılan Alanlarda Örtü Bitkisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması: Akhisar Örneği Projesi

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Proje, TEMA Vakfı’nın Tarım Topraklarını ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Fonu kapsamında 2021 yılında uygulamasına başlanan bir projedir. Projede 2021-2023 yılları arasında yürütülecek örnek uygulama çalışmaları ile bahçe kuruluşu açısından uygun olan bahçelerde, zeytin sıra aralarında toprak organik madde ve azot içeriğinin artırılmasına yönelik, baklagil yem bitkileri ile örtü bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma bir örnek uygulama olarak Akhisar ilçesinde yürütülecektir. 

Kapsam/Hedefler

Proje Akhisar ilçesinde yoğun zeytin tarımı yapılan en az 5 köyde, belirlenen 10 zeytin bahçesinde yürütülecektir. Projede zeytin sıra aralarında baklagil cinsi yem bitkileri yetiştiriciliği ile toprağın organik madde miktarının artırılması, sıra aralarında erozyonun önlenmesi, havanın azotunun toprağa fikse edilmesi (bağlanması) amaçlanmıştır. Böylece toprakların erozyona karşı korunması, organik madde miktarının artması ile birlikte toprağın iyileştirilmesi, su tutma kapasitesinin artırılması, toprak içi biyolojik aktivitenin artması, havanın azotunun toprağa bağlanması ile kimyasal gübre kullanımının azaltılması, ihtiyaç halinde kimyasal gübre yerine organomineral gübre kullanımının yapılması, hayvancılık ile uğraşan üreticiler için de arzu edilmesi halinde yem bitkisinin bir kısmının biçilerek kaba yem olarak kullanılması, böylece üreticilerin kaba yem maliyetlerinin de azaltılması hedeflenmiştir. İlave bir faaliyet olarak zeytin sineği ile mücadelede biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması konusunda da uygulamalar yapılacaktır.

Faaliyetler

Projenin 2021 yılına ilişkin ilk yılında bahçelerin belirlenmesi, paydaş görüşmeleri, üretici eğitim içeriklerinin hazırlanması, üretici eğitimleri, seçilen örnek uygulama bahçelerinin uygulama öncesi toprak analizleri, kışlık yetiştirilecek olan yem bitkilerinin ekim döneminde ekim uygulamaları ve organomineral gübre uygulamaları gerçekleştirilecektir.

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akhisar Ziraat Odası iş birliğinde yürütülen projede ilgili kurumları ve uygulama yapılacak köyler ile paydaş görüşmeleri, uygulama bahçelerinin seçileceği köy ziyaretleri ve üreticiler ile görüşmeler ve üretici eğitimleri içerik geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 2021 yılı Ağustos sonu itibari ile “Zeytinlik Alanlarda Örtü Bitkisi Yetiştiriciliği ile Yeşil Gübreleme” broşürü hazırlanmış, Dereköy ve Ballıca Köylerinde yaklaşık 50 üreticinin katılımı ile eğitim ve proje bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, örnek uygulamaların yapılacağı 10 adet zeytin bahçesi belirlenmiştir.

Proje kapsamında hazırlanan broşüre aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

,