TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Sompo Sigorta’nın desteğiyle 2019 yılında hayata geçirilen Yerküreye Saygı: İklimi Koru Projesi ile çocukların ve yetişkinlerin iklim ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalık kazanması amaçlanmıştır.

Kapsam/Hedefler

Proje, ilkokul seviyesindeki çocuklara yönelik sınıf içi eğitim etkinliklerini ve yetişkinler için tasarlanan farkındalık etkinliklerini kapsamaktadır. 3 yıl sürecek projenin sonunda 40 ilde yaklaşık 31 bin kişide iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlamak hedeflenmektedir.

Faaliyetler

Eğitim Etkinlikleri

İlkokul seviyesindeki çocukların hava olayları, iklim ve iklim değişikliği gibi konularda farkındalık geliştirmeleri amacıyla eğitim içeriği ve malzemeleri geliştirilmiştir. Sınıf içi eğitimler, afiş, sunum, çalışma kâğıtları gibi eğitici materyallerle desteklenmektedir.

,,,,,,,,,,,,,,,

Farkındalık Etkinlikleri

Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında genç ve yetişkinlere yönelik iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde iklim söyleşileri, stant çalışmaları hayata geçirilmektedir. Bu çalışmalar ile genç ve yetişkinlerin iklim değişikliğiyle ilgili bilgi edinmeleri, sürdürülebilir yaşam bilinci kazanmaları, iklim değişikliği konusundaki neden-sonuç ilişkisini kavramaları ve iklimi korumak için neler yapabilecekleri konusunda düşünmeleri amaçlanmaktadır.

,,,

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

2019 yılında farkındalık etkinlikleriyle başlayan proje kapsamında 20 ilde yapılan iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde gerçekleştirilen iklim söyleşileriyle yaklaşık 2 bin genç ve yetişkine ulaşıldı. Projenin ikinci yılında başlayan ilkokul çocuklarına yönelik yüz yüze eğitim uygulamalarıyla 30 ilde yaklaşık 4.400 çocuğa ulaşıldı.

,,,