TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Sompo Sigorta’nın desteğiyle 2019 yılında hayata geçirilen Yerküreye Saygı: İklimi Koru Projesi ile çocukların ve yetişkinlerin iklim ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalık kazanması amaçlanmıştır.

Kapsam/Hedefler

Proje, ilkokul seviyesindeki çocuklara yönelik sınıf içi eğitim etkinliklerini ve yetişkinler için tasarlanan farkındalık etkinliklerini kapsamaktadır. 3 yıl sürecek projenin sonunda 40 ilde yaklaşık 31 bin kişide iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlamak hedeflenmektedir.

Faaliyetler

Eğitim Etkinlikleri

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklar için hazırlanan proje, yaş gruplarının özelliklerine göre çocukların mevsimler, iklim, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, iklimin insan faaliyetleri sonucunda nasıl etkilendiği ve günlük hayatta uygulanabilecek çözüm önerileri gibi konularda farkındalık geliştirmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Sınıf içi eğitimler, afiş, sunum, çalışma kâğıtları, film, e-dergi gibi eğitici materyallerle desteklenmektedir.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Farkındalık Etkinlikleri

Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında genç ve yetişkinlere yönelik iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde iklim söyleşileri, stant çalışmaları hayata geçirilmektedir. Bu çalışmalar ile genç ve yetişkinlerin iklim değişikliğiyle ilgili bilgi edinmeleri, sürdürülebilir yaşam bilinci kazanmaları, iklim değişikliği konusundaki neden-sonuç ilişkisini kavramaları ve iklimi korumak için neler yapabilecekleri konusunda düşünmeleri amaçlanmaktadır.

,,,

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

2019 yılında farkındalık etkinlikleriyle başlayan proje kapsamında 20 ilde yapılan iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde gerçekleştirilen iklim söyleşileriyle yaklaşık 2 bin genç ve yetişkine ulaşıldı. Projenin ikinci yılında başlayan ilkokul çocuklarına yönelik yüz yüze eğitim uygulamalarıyla 30 ilde yaklaşık 4.400 çocuğa ulaşıldı.

İklimi Koru Dergi ve Posteri | Lise

İklimi Koru Posterini İncelemek ve İndirmek İçin Tıklayın

İklimi Koru Dergisini Okumak ve İndirmek İçin Tıklayın

,

İklimi Koru Posteri | Ortaokul

İklimi Koru Posterini İncelemek ve İndirmek İçin Tıklayın

,
,,,