TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Süresi

Nisan 2019 - Aralık 2020

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Sompo Sigorta desteği ile 2019 yılında başlayan Yerküreye Saygı: İklimi Koru Projesi ile çocukların ve yetişkinlerin iklim ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalık kazanması amaçlanmıştır.

Kapsam/Hedefler

2019 ve 2020 yıllarında hayata geçirilen proje, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklara yönelik eğitim etkinlikleri ile genç ve yetişkinler için tasarlanan farkındalık etkinliklerini kapsamıştır. Etkinlikler ile çocuk, genç ve yetişkinlerde iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlamak hedeflenmiştir.

Faaliyetler

Eğitim Etkinlikleri

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklar için hazırlanan proje, yaş gruplarının özelliklerine göre çocukların mevsimler, iklim, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, iklimin insan faaliyetleri sonucunda nasıl etkilendiği ve günlük hayatta uygulanabilecek çözüm önerileri gibi konularda farkındalık geliştirmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Sınıf içi eğitimler, afiş, sunum, çalışma kâğıtları, film, e-dergi gibi eğitici materyallerle desteklenmiştir.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Farkındalık Etkinlikleri

Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında genç ve yetişkinlere yönelik iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde iklim söyleşileri hayata geçirilmiştir. Bu çalışmalar ile genç ve yetişkinlerin iklim değişikliğiyle ilgili bilgi edinmeleri, sürdürülebilir yaşam bilinci kazanmaları, iklim değişikliği konusundaki neden-sonuç ilişkisini kavramaları ve iklimi korumak için neler yapabilecekleri konusunda düşünmeleri amaçlanmıştır.

,,,

Proje Kapsamında Neler Yaptık?

2019 ve 2020 yıllarında 30 ilde hayata geçirilen iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde gerçekleştirilen iklim söyleşileriyle yaklaşık 3.600 genç ve yetişkine ulaştık. Projenin ikinci yılında başlayan eğitim uygulamalarıyla ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde toplamda 13.200 çocuğa ulaştık.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,