TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Avcılar Belediyesi ve Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2021 yılında hayata geçirilen Doğayı Keşfediyorum Projesi, Avcılar ilçesinde tüm okul kademelerindeki çocukların ve gençlerin yakın çevrelerindeki doğayı gözlemleyerek keşfetmelerini amaçlamaktadır.

Kapsam/Hedefler

Doğayı Keşfediyorum Projesi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki çocuklar ve gençler için hazırlanmıştır. Avcılar ilçesindeki çocuk ve gençlerin yakın çevresinden başlayarak doğayı fark etmeleri ve merak duygusu ile yeniden keşfetmeleri, doğa ile bağ kurmaları, gözlem yapmaları, biyolojik çeşitlilik ile ilgili farkındalık geliştirmeleri ve nihai olarak ekolojik okuryazarlık becerilerini artırmaları hedefiyle geliştirilmiştir.

Faaliyetler

Eğitim Etkinlikleri

Proje kapsamında sunum, gözlem çarkı (kuş, yaprak ve kelebek gözlemi), gözlem broşürü (toprak, böcek, ağaç, kuş,  kelebek ve bulut gözlemi), poster gibi eğitici materyaller tasarlanmıştır. Eğitim etkinlikleri okullarda öğretmenlerin desteğiyle uygulanmaktadır.

,

Şimdiye Kadar Neler Yaptık?

Doğayı Keşfediyorum Projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul seviyesi için etkinlikler geliştirilmiş ve materyaller tasarlanmıştır. Avcılar ilçesinde yapılan eğitim etkinlikleri ile okul öncesi ve ilkokul seviyesinde 1.041 sınıfta yaklaşık 30.000 çocuğa ulaşılmıştır.

,,,