TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Burs Programı Hakkında

TEMA Vakfı, Sayın Turan Demiraslan’ın gerçekleştirdiği eğitim bağışı ile TEMA Vakfı’nın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve araştırma / proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için maddi desteğe ihtiyacı olan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim desteği sunmaktadır. Burs programı kapsamında, öğrencilerin desteklenmesinin yanı sıra, doğa koruma ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi de amaçlanmaktadır.

,,,,,,,

Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Programı'nın 2019-2020 eğitim dönemi süreci tamamlanmış olup program için başvurular 2021-2022 eğitim döneminde devam edecektir.

Başvuru Tarihi: Temmuz 2021

İletişim: burs@tema.org.tr

,