TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı’nın ortağı olduğu “ENV.net Batı Balkanlar ve Türkiye için AB’nin Politika Gündeminde Çevre Portföyünü Etkinleştirme” Projesi çerçevesinde oluşturulan ve Avrupa Birliği’nin desteklediği “Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-III” kazananları belli oldu.

Bu yıl Türkiye genelinde 28 ilden 47 başvuru alınmıştır. İlk aşamada; jüri komitesinin yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından her jüri üyesinde en yüksek puan alan adaylar, ikinci değerlendirme için bir kez daha incelenmiştir. Bu adaylar üzerinden yapılan son değerlendirmenin sonucunda tüm puanların ortalaması alınarak nihai karar verilmiştir. Değerlendirme sürecinde aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır:

- ENV.net projesinin amacına uygunluk,

- Teknik kapasite, uzmanlık

- Faaliyetlerin uygulanabilirliği,

- Bütçenin açık bir şekilde ilgili belgelere yansıtılması ve uygun maliyetler,

- Sürdürülebilirlik.

İlk dönemde hibe almaya hak kazanan projeler şunlardır:

"Ses Ver Hemşin" Projesi (Hemşin Yaşam Derneği, Rize)

"Üniversite Gençliği Anadolu'nun Zirvesinde İklim Değişikliğine Çözüm Arıyor" Projesi (Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Erzurum)

"Kaz Dağları ve Edremit Körfezi'nde Çevre ve Doğa Koruma Alanındaki Sivil Toplum ve Aktivistler için Çevirimiçi Model Bilgi ve İletişim Ağı" Projesi (Sınırlı Proje Evi Üretim Eğitim İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi)

Hibe desteği, ENV.net Projesi Koordinatörü ve Sözleşme Makamı olan Co-PLAN tarafından sağlanacaktır.

Co-PLAN ve TEMA Vakfı olarak, hibe programına başvuruda bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Bir sonraki dönemde, yeni bir hibe duyurumuzun olacağını hatırlatmak isteriz. Kazanan kurumlara proje yönetiminde ve faaliyetlerinde başarılar dileriz.

,
,,,