TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

…Orman yurdun temelidir
Nesillerin evvelidir
Her sanatın ilk eli'dir
Ormandaki varlığa bak…

…Toprak her şeyde cömerttir.
Toprak kimsenin hakkını yemez.
Yeter ki toprağa çalış…

Ülkemizin değerli ozanlarından biri olan Âşık Veysel, şiirlerinde en çok üzerinde durduğu konulardan biri olan toprağı; doğumdan ölüme kadar tüm canlıların yanında olan, onları besleyen, koruyan, dönüştüren bir ana gibi görürdü. Sazıyla, sözüyle toprak sevgisini gönülden yaşayan büyük ozana kulak verelim istiyoruz.

1973’te 79 yaşında vefat eden ve şiirlerinde hoşgörü, sevgi, kardeşlik, birlik, beraberlik, vatanseverlik ve doğa konularını işleyen Âşık Veysel, 2022 yılında "Vefa" kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü. Ayrıca değerli sanatçıyı yurt içi ve yurt dışında anmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 yılının "Âşık Veysel Yılı" olmasına karar verilmişti.

TEMA Vakfı olarak, toprağın yaşamımızdaki önemini her zaman vurgulayan, birçok şiirinde toprak ve orman sevgisini konu alan Âşık Veysel’in vefatının 50. yıl dönümünü de olan Aşık Veysel Yılı’nda bir bağış kampanyası başlatarak “Âşık Veysel Hatıra Ormanı” oluşturuyoruz.

Bağışçılarımızın katkılarıyla oluşturulacak olan hatıra ormanı, kendisinin doğum yeri olan Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü’nde 2.000 adet fidan ile hayat bulacak.

Toprak ile var olduğumuz bu dünyada doğayı korumamız gerektiğini, herkesin aslının toprak olduğunu ve özüne döneceğini, toprağın evlatları olarak birlik ve beraberlik sevgisini hep hatırlamamız gerektiğini herkese aşılamak isteyen büyük ozan Âşık Veysel’i saygı, sevgi ve minnetle anıyor ve tüm sevenlerini “Âşık Veysel Hatıra Ormanı” için bağış yapmaya davet ediyoruz.

Umut Yeşertiyoruz!                                                                                        TEMA Vakfı

,
,