TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı’nın ortağı olduğu “ENV.net Batı Balkanlar ve Türkiye için AB’nin Politika Gündeminde Çevre Portföyünü Etkinleştirme” Projesi çerçevesinde oluşturulan ve Avrupa Birliği’nin desteklediği “Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-IV” kazananları belli oldu.

Bu yıl Türkiye genelinde 17 ilden 43 başvuru alınmıştır. Başvuru tarih ve saatinden sonra gönderilen 3 başvuru elenmiş, 40 başvuru TEMA Vakfı uzmanlarından oluşan jüri komitesinin yaptığı idari ve teknik değerlendirmelerin ardından sıralamada ilk ona giren başvurular ikinci değerlendirme için bir kez daha incelenmiştir. Başvurular alt hibe duyurusu ile paylaşılan hibe talimatları belgesinde belirtilen öncelik ve amaçlar dikkate alınarak aynı belgede belirtilen kriterlere göre değerlendirilmiştir.

Hibe almaya hak kazanan projeler ve başvuru sahipleri şunlardır:- “Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi Kampanyası”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi (ÇEVSAM), Samsun- “Erzurum İklim Eylem Planını Hazırlıyor”, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Erzurum- “İklim Krizi Savunucuları Yetişiyor!”, Sosyal İklim Derneği, İzmirHibe desteği,

ENV.net Projesi Koordinatörü ve Sözleşme Makamı olan Co-PLAN tarafından sağlanacaktır.

,
,,,