TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı'nın da üyesi olduğu EEB'nin (Avrupa Çevre Bürosu) ve STK'ların katılımıyla TEMA Vakfı Genel Merkezi'nde 12 Nisan tarihinde bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleşti. EEB YK Başkanı Jouni Nissinen ve Genel Sekreteri Jeremy Wates'in AB çerçevesinde bazı konulara değindiği toplantıda, İstanbul'dan katılan STK temsilcileri, Türkiye'deki çevre hareketi ve kendi çalıştıkları öncelikli konularla ilgili görüş alışverişinde bulundular.

EEB'den gelen katılımcılar ayrıca EEB üyeliği ve Brüksel bazlı yaptıkları savunuculuk çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Türkiye'nin AB üyeliği süreci kapsamında çevre açısından durum üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

www.eeb.org 

,
,