TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Borusan Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’ın desteğiyle TEMA Vakfı tarafından Afyonkarahisar Tazlar Köyü’nde uygulanan kırsal kalkınma projesi, Türkiye’ye örnek oldu. İş Dünyası ve Sivil Toplum’un başarılı işbirliği sonucunda Borusan ve TEMA Vakfı, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney, Düzağaç ve Tokuşlar Beldeleri ile Kınık ve Karacaören Köyleri’nde 4 yıl süreli 3 belde, 2 köyde uygulanacak kırsal kalkınma projesini birlikte hayata geçirecek.

9 Haziran 2010, İstanbul; TEMA Vakfı’nın öncülüğü ve Borusan’ın sponsorluğunda, Afyonkarahisar Tazlar Köyü’nde 1998-2010 yılları arasında başarıyla gerçekleştirilen kırsal kalkınma projesi, hedeflendiği üzere Türkiye ölçeğinde benzer projelere ilham kaynağı oluyor. Bu başarılı işbirliği sonucunda “TEMA - BORUSAN Afyonkarahisar-Sinanpaşa-Güney, Düzağaç ve Tokuşlar Beldeleri ile Kınık ve Karacaören Köyleri Kırsal Kalkınma Projesi” adı altında yeni bir proje daha hayata geçirilecek.

Her iki kurumun topraklarımızı erozyon ve çölleşmeden korumak hedefiyle bir araya getiren proje; 9 Haziran 2010, Çarşamba günü, Borusan Holding Yönetim Merkezi Perili Köşk’te TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nında hazır bulunduğu törende Borusan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfü Baş tarafından imzalandı.

Törene TEMA Vakfı Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Doğan, Borusan Kocabıyık Vakfı Müdürü Nihal Alptekin ile Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu, Borusan Teknik Danışmanı Mustafa Uzbilek, TEMA Proje İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü M. Metin Şenol, TEMA Vakfı Kurumsal İletişim ve Çevre Politikaları Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu ve TEMA Proje İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Mustafa Kazancı da katıldı.

İmza töreninde konuşan Asım Kocabıyık şunları söyledi: “Köylerden şehirlere göç, tarım arazilerinin erozyona uğraması, tarım faaliyetinin asgariye inmesi, köylerdeki ilkokulların kapanması, memleketimizin önemli problemlerinden birkaçıdır. Bu problemlerin yarattığı ekonomik ve sosyal meseleler de günümüzün konularındandır. Devletin yanı sıra özel kuruluşların da bu sorunların hallinde görev alabilecekleri düşüncesi ile geliştirdiğim kırsal kalkınma projesinin ilk uygulama yeri olarak, doğduğum ve altı yaşına kadar yaşadığım Tazlar Köyü’nü seçtim. Projenin detaylandırılması ve tatbikini bu konuda uzman bir kuruluş olan ve benim de kurucuları arasında bulunduğum, iki yıl da yönetim kurulunda yer aldığım, TEMA Vakfı’na tevdi ettim. Geçen sene, Tazlar Köyü Kırsal Kalkınma Projesi’ni noktalarken; bu modelin bir örnek teşkil etmesini ve benzer kalkınma projelerinin ülkemizin tüm köylerine nasip olmasını dilemiştim. Bugün TEMA ile attığımız bu adımla, Tazlar Köyü çevresinde yer alan 3 belde ile iki köyü içine alacak ikinci projemizi başlatıyoruz.”

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca da törende yaptığı konuşmada, “TEMA Vakfı ve Borusan, Afyon Tazlar’da topraklarımızı koruyarak, köylüye alternatif geçim kaynakları sunarak, doğru tarım tekniklerini ve su varlığımızı koruyan sulama tekniklerini uygulatarak hane başına düşen gelirin artmasını sağladı. Erozyonu önleyici tedbirler alınınca köyde tarımsal verimlilik % 50 arttı. 360 olan köy nüfusu proje sayesinde 1600’e yükseldi. Böylece kentten köye geri dönüşü sağlayacak ölçekte bir başarı sağlandı. Yeni işbirliğimiz ile de, bu projenin kazanımlarını diğer köylerimize yaymanın heyecanını yaşıyoruz.’’ dedi.

Borusan – TEMA Vakfı Başarılı İşbirliği 3 Belde ve 2 Köyde Yaygınlaştırılıyor

TEMA Vakfı-Borusan Afyonkarahisar-Sinanpaşa Güney, Düzağaç ve Tokuşlar Beldeleri ile Kınık ve Karacaören Köyleri Kırsal Kalkınma Projesi, 2010 yılında uygulanmaya başlayacak.

Dört yıl sürecek olan proje kapsamında geleneksel tarımsal üretiminin yerine çağdaş tarım teknikleri uygulanacak ve çiftçilere verilecek eğitimlerle bu modellerin yaygınlaşması sağlanacak. Proje ile meyve bahçeleri oluşturulacak, bozuk orman alanları rehabilite edilecek ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yem bitkisi üretimi alışkanlığı kazandırılacak. Ayrıca sulama ve hayvan içme suyu göletleri yapılması, tekniğine uygun kapalı sulama sistemleri kurulması, pazara yönelik sebzecilik ve baklagil üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Böylelikle, planlanan çalışmalar sonucunda, doğru tarım uygulamaları ile erozyonun önlenmesine ve göçün durdurulmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

,