TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Zonguldak’ta düzenlediği basın toplantısıyla yaşanabilir bir gelecek için acilen tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti. Ereğli ve Amasra arasında yer alan kıyı şeridinde işletmedeki 3 termik santral ve inşaatı süren 1 termik santrale ek 11 santral daha yapılması planlanıyor. Çok değerli ve hassas ekosistemlere sahip Filyos Vadisi ise endüstri bölgesi olma tehdidi ile karşı karşıya.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Genel Müdürü Barış Karapınar, Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan’la birlikte Zonguldak’ta incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu. İnceleme ve ziyaretlerin ardından bir basın toplantısı düzenleyen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, yaşanabilir bir gelecek için acilen tedbir alınmasını istedi.

Termik santraller hayatı tehdit ediyor

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ataç, “Bölgede şu an çalışan 3 termik santral var. Yeni santral başvuruları da bulunuyor, Çatalağzı-Muslu bölgesinde 1,5 kilometrelik vadi içerisinde işletmede olan 3 santralin yanında 1 termik santralin inşaatı bitmek üzere. Ayrıca aynı bölgeye 3 yeni santral daha yapılması için süreçler devam ediyor. Termik santrallere dur denilmezse yüksek miktarda kömürün yanmasıyla birlikte açığa çıkan zehirli gazlar buradaki hayat için ciddi bir tehdit. Aynı zamanda Filyos’ta da bir endüstri bölgesi yapılmak isteniyor. Filyos önemli ve kırılgan bir ekosistem. Buraya inşa edilecek endüstri bölgesi canlı yaşamının sona ermesi anlamına geliyor. Yöre, toprak varlıkları, tarım açısından da büyük önem taşıyor. Bu bakımdan bu bölgenin korunması gerekiyor. Zonguldak için yaşanabilir bir gelecek istiyoruz” dedi.

Anayasa’nın 56. Maddesi’nde ‘Her Türk vatandaşı temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bunu temin etmek devletin görevidir’ denildiğini de hatırlatan Ataç, “Ne yazık ki, Zonguldak’ta bu hak hava kirliliği açısından ihlal ediliyor” dedi.

Filyos projesi uluslararası anlaşmalara da aykırı

Filyos Vadisi’ne ilişkin planlara da dikkat çeken TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Filyos Nehri’nden Amasra’ya kadar olan sahil kesiminde, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamınca koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri yaşadığını hatırlattı. Bu bölgenin “Amasra Önemli Kuş Alanı” ve “Amasra Kıyıları Önemli Doğa Alanı” sınırları içerisinde yer aldığını da vurgulayan Deniz Ataç, taraf olduğumuz Ramsar Sözleşmesi kapsamında tüm sulak alanların koruma altına alındığını da belirterek, Filyos Nehri ağzına yakın olan bölgenin, balık üretimine çok uygun su derinliğine ve balık üretimi için uygun koşullara sahip olduğunun bilindiğinin altını çizdi.

Ataç, “Filyos Vadisi, akarsu yatakları, deltası çok değerli ve kırılgan ekosistemler barındırıyor. Bu alanların korunması gerekiyor. Ayrıca Zonguldak ili, kirlilik açısından uluslararası alanda da gözetim altında. Bu kadar kritik seviyelere çıkan hava kirliliğinin deniz ekosistemi üzerine etkileri de var” dedi.

TEMA Vakfı hukuk mücadelesini sürdürecek

TEMA Vakfı Zonguldak’da 2010’dan bu yana hukuki mücadele veriyor. Bu çerçevede şu ana kadar 4 adet dava açıldı. Bu davalar sonucunda, Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planı kısmen iptal edildi. Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nde ve 2012 tarihli Filyos Endüstri Bölgesi Bakanlar Kurulu Kararı’nda yürütmeyi durdurma kararı çıktı. 2015 tarihli Filyos Endüstri bölgesi Bakanlar Kururu kararı davası ise halen devam ediyor.

Türkiye Çöl Olmasın                                                                                     TEMA Vakfı

,
,
,,,